Grondwater

Grondwater peilput

Kwalitatief grondwateronderzoek

Het PIH onderzoekt de grondwaterkwaliteit met een standaardanalysepakket. Er kunnen ook gerichte analyses uitgevoerd worden, bijvoorbeeld onderzoek van het grondwater op aanwezigheid van minerale olie, ...

Kwantitatief grondwateronderzoek

Het PIH is door de OVAM erkend om een grondwatermodel te hanteren en de resultaten ervan te interpreteren.

Ons staalnameteam is BELAC-geaccrediteerd voor het bemonsteren van grondwater via peilputten. De analyses wordt uitgevoerd in ons eigen erkend en BELAC-geaccrediteerd labo. We toetsen de analyseresultaten aan de normen.