Aanvraag viswateronderzoek

*
*
 
*
*

Viswateronderzoek

omvat de meting van:

  • temperatuur, zuurtegraad
  • geleidbaarheid, chloriden
  • bufferend vermogen (alkaliniteit)
  • vrije koolstofdioxide
  • zuurstofhuishouding: zuurstof ter plaatse, na 24u en na 48u, biochemische en chemische zuurstofvraag, ammonium(-stikstof)
  • voedingsgraad (eutrofiëring): nitriet(-stikstof), nitraat(-stikstof), kjeldahlstikstof, totale stikstof, orthofosfaat(-fosfor), totale fosfor
  • metalen (vergiftiging): koper (opgelost), zink (opgelost en totaal), totale hardheid (cfr. waterkwaliteitsnorm inzake viswaterkwaliteit)

Kostprijs: 131,17 euro/monster
inbegrepen: bemonstering + metingen ter plaatse, laboanalyses, verslaggeving met advies
 

*
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto's, schetsen of andere bijlagen kun je in een aparte e-mail versturen.