Zwemwater

Zwemmer in zwembad

Bij zwembadwateronderzoek analyseren we de wettelijk te bepalen VLAREM-parameters:

  • pH, temperatuur
  • chloorgehalte
  • ureum, chloride, KMnO4, alkaliniteit
  • bacteriën: kiemgetal, Pseudomonas aeruginosa, coagulase positieve staphylococcen

Op aanvraag of wanneer een uitgebreider onderzoek nodig is, voeren we bijkomende testen uit.

Op zoek naar meer informatie over normen en wetgeving? Neem dan een kijkje op de website van het Instituut voor Sportbeheer. Je kan je verdiepen in de Vlaamse decreten op de website van de Gezondheidsinspectie.
Voor zwembadwater wordt er getoetst aan de kwaliteitsvereisten opgenomen in Vlarem II, de algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne voor ontspanningsinrichtingen.

Het PIH heeft een BELAC-accreditatie en een VLAREL-erkenning voor zowel monsterneming als analyse van zwemwater en zwembadwater.