Wat doen we?

Dit doen we door te werken aan:
  • Duidelijke streekidentiteit en promotie
  • Permanente samenwerking tussen partners
  • Inzetten op samenwerking tussen overheden en kernspelers (landbouw, natuur, erfgoed, recreatie en toerisme)
  • Behoud en versterken van de aanwezige stadslandbouw/landbouwbedrijfsvoering
  • Versterken van een fijnmazig groenblauw netwerk
  • Uitbouwen van onroerend en cultureel erfgoed
  • Uitbouwen van het toeristisch-recreatief potentieel
  • Uitbouwen van een fijnmazig netwerk van trage verbindingen