Advies op aanvraag

Artsen en verpleegkundigen van het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) gaan in op vragen van leerlingen, ouders en de school.

 

Leerlingen en ouders

Info en advies

Voor algemene informatie over het medisch onderzoek, de vaccinaties en andere gezondheidsaspecten kunnen ouders en leerlingen altijd terecht bij het CLB. Wij geven advies over onderwerpen als:

 • stoppen met roken
 • anticonceptie
 • gewichtsproblemen
 • groeiproblemen
 • bedplassen
 • behandeling van hoofdluizen (kijk hiervoor ook op de website Vlaamse luizenstandaard)

Hulp op maat van de leerling

Maak je je als ouder zorgen over de gezondheid van je kind, of voel je je als leerling niet goed in je vel, dan kun je het CLB om een onderzoek vragen. Het CLB is wel beperkt tot het uitvoeren van standaardtesten. We kunnen dus wel zaken vaststellen en advies geven, maar voor het behandelen van die gezondheidsproblemen verwijzen we naar andere gespecialiseerde instanties.

Scholen

Info en advies

De school kan een beroep doen op het CLB voor informatie en advies in verband met een gezondheidsprobleem van een leerling. Wij geven enkel algemene informatie. Voor leerlingengebonden informatie zijn wij gehouden aan het beroepsgeheim. Wij geven dus enkel info door als ouders en leerling daarmee akkoord gaan.

Besmettelijke ziekten

De school krijgt ondersteuning van het CLB, wanneer er zich een besmettelijke ziekte voordoet.

 • Wij geven advies over de te treffen maatregelen.
 • Wij stellen infoformulieren ter beschikking, waarmee de school de ouders en de personeelsleden informeert.
 • Wij verzorgen de communicatie met de gezondheidsinspectie, de ouders en behandelende arts.

De school is verplicht die besmettelijke ziekten aan ons te melden. Het CLB heeft op zijn beurt een meldingsplicht bij de gezondheidsinspectie.

Gezondheid op school

Het CLB ondersteunt de school bij haar projecten rond gezondheidsbevordering, bijvoorbeeld bij het project 'het gezondheidsbeleid van de school'.

 • Wij helpen de school bij het verzamelen van informatie en didactisch materiaal.
 • Wij ondersteunen de leerkrachten bij de uitwerking van hun project.