Achtergrond

Breder Kader

De netwerken Samen tegen Schooluitval zijn opgericht tijdens het schooljaar 2016-17 binnen elke provincie en Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Ze worden gesubsidieerd vanuit Departement Onderwijs en Vorming. De subsidie loopt tot 31 augustus 2018.

De oorsprong van de netwerken situeert zich binnen de conceptnota Samen tegen schooluitval, goedgekeurd in de Vlaamse Regering op 26 juni 2015. De conceptnota heeft als centrale doelstelling dat zoveel mogelijk jongeren de schoolbanken dient te verlaten mét een kansrijke kwalificatie.

Het geheel van de acties vindt plaats op de vier niveaus onderscheiden in het Europees beleidskader vermeld in de conceptnota : monitoring & identificatie & coördinatie, preventie, interventie en compensatie.

De regie van de netwerken Samen tegen Schooluitval ligt in handen van de CLB’s. Een waardevolle en logische keuze die aansluit bij de draaischijffunctie van de centra. Binnen de provincie Antwerpen neemt het Groot Forum deze rol op. Zij vormen het netoverstijgende directieoverleg van de CLB’s.

Het netwerk Samen tegen Schooluitval Antwerpen werkt nauw samen met het Centraal Meldpunt Antwerpen, het flankerend onderwijsbeleid van de provincie Antwerpen, stedelijke onderwijsdienst Turnhout en de dienst onderwijsondersteuning Mechelen.