Hoe ontlenen?

Online

Je reserveert online. Om online te reserveren heb je een account nodig dat je zelf via onze catalogus aanvraagt.

Zodra we je accountaanvraag hebben goedgekeurd, krijg je van ons een mail met je aanmeldgegevens en kun je je aanvraag online indienen.

Aanpassingen?

Aanpassingen aan je ontlening geef je door via mail, het is niet mogelijk om dit online in orde te brengen.

Termijnen

Je kunt een reservatie indienen vanaf zes maanden tot uiterlijk 5 dagen voor de dag van afhaling. Een ontlening wordt beperkt in de tijd tot maximaal 1 maand.

Betalen

Na afhandeling van je dossier sturen wij de factuur met overschrijvingsformulier via mail naar de verantwoordelijke van de ontlening. 

Bestelbon

Ben je een overheidsinstelling en werk je met een bestelbon? Geen probleem! Wel willen we je vragen om ons deze bestelbon te bezorgen vóór de afhandeling van het dossier (=ten laatste op de dag van terugbrengen).

Annulaties

Annulaties moeten altijd schriftelijk via mail aan ons gemeld worden.