Onze troeven

Moderne infrastructuur en uitrusting

In PIVA vind je kwalitatief uitgeruste lokalen voor algemene vakken en praktijkvakken. Je leert er het slagers- of bakkersvak in hypermoderne lokalen met apparatuur die je uitstekend voorbereiden op de arbeidsmarkt.

In PITO Stabroek investeert de provincie continu in gebouwen en lesmateriaal. De toestellen zijn up-to-date en in de theorielessen zijn digitale leermiddelen al volop ingeburgerd. De school voorziet voor alle nijverheidsopleidingen actuele toestellen en machines en biedt de leerlingen zo een realistische werkomgeving die de stap naar de arbeidsmarkt verkleint. Het recente STEM-lokaal is perfect uitgerust om projecten uit te werken.  

PTS Boom heeft een uitgebreid, hoogtechnologisch machinepark in alle afdelingen. Van een vijfassige CNC-machine in de werkplaats hout tot computergestuurde machines in de werkplaats mechanica, alles is voorzien om leerlingen op te leiden volgens de laatste innovatieve trends van de arbeidsmarkt. Ook de theorielokalen zijn voorzien van digitale leermiddelen.

Dankzij de moderne uitrusting en infrastructuur leren de leerlingen van PTS Mechelen met de nieuwste technieken en materialen werken. Zowel de beroepsgerichte opleidingen als de richtingen met een doorstroomfinaliteit vinden er plaats in de best mogelijk omstandigheden en bereiden de leerlingen goed voor op de realiteit na het secundair onderwijs.

Ook de leerlingen van avAnt Onderwijs genieten van een degelijke schoolomgeving met goed uitgeruste en degelijke vaklokalen. De recente hypermoderne nieuwbouw van avAnt Onderwijs in Deurne is maar één voorbeeld van de vele investeringen die de provincie doet voor het provinciaal onderwijs. Met deze inspanningen speelt de provincie ook in op de voorspelde capaciteitsproblemen in het secundair onderwijs in de Antwerpse regio.

De cursisten van CVO Vitant kunnen op niet minder dan 6 campussen terecht. Als onderdeel van het provinciaal onderwijs kan het centrum gebruik maken van de onderwijsinfrastructuur van de provincie. Dat maakt dat ook volwassen cursisten mee kunnen genieten van de moderne uitrusting van bijvoorbeeld PIVA of PITO.

Zorgzaam onderwijs

Het provinciaal onderwijs wil dat iedereen zich goed voelt in onze scholen. Het welbevinden van zowel leerlingen en cursisten als leerkrachten en directieleden staat daarom centraal. Onze secundaire scholen werken dan ook actief aan een zorgbeleid dat een brede basiszorg garandeert aan alle leerlingen, en niet enkel aan zorgleerlingen. Ook in het volwassenenonderwijs is er aandacht voor cursistenbegeleiding, trajectbegeleiding en zorgtrajecten. 

Betaalbaar onderwijs

De provincie kiest er bewust voor om de kosten voor ouders zo beperkt mogelijk te houden. Dat doen we door de scholen te begeleiden bij een kostenanalyse met als resultaat een tabel die voor elke school en elke opleiding laat zien wat de kost per jaar is. Ouders weten dus precies wat de opleiding zal kosten.

Het gebruik van raamcontracten die de provincie afsluit voor bijvoorbeeld werkkledij en uniformen zorgt ervoor dat leerlingen materiaal aan een voordelig tarief kunnen aankopen. De scholen engageren zich op die manier dubbel: enerzijds door de kosten zo laag mogelijk te houden en anderzijds door nooit meer dan het vooraf bepaalde bedrag aan te rekenen. 

Toekomstgericht onderwijs

De provincie kiest doelbewust voor een goede afstemming van het studieaanbod op de arbeidsmarkt, zowel met de secundaire scholen als het volwassenenonderwijs. Als provincie zijn we immers vertrouwd met de regio-specifieke context en noden. In overleg met tal van partners draagt de provincie via het onderwijs bij tot een inclusieve arbeidsmarkt door in te zetten op kwalitatieve opleidingen die zowel tegemoet komen aan de noden van de leerlingen als aan de wensen en noden van de arbeidsmarkt.

Een intensieve samenwerking met de bedrijfswereld helpt ons om deze doelstelling te realiseren. Zo bieden we leerkrachten de kans om nieuwe ervaringen op te doen in bedrijven en zo nieuwe ontwikkelingen binnen de sector te ontdekken. Via een systeem van zij-instroom en opdrachthouderschap brengen we de bedrijfswereld binnen in de klas.