2023-2024

In projectjaar 2023-2024 gaan we verder op de ingeslagen weg: we verduurzamen de acties zoals de lokale werkgroepen die we de voorbije jaren hebben uitgerold en we blijven inzetten op lerende netwerken over ‘Ontmoeten’ en ‘Warme Transities’. Eind 2023 vieren we onze geslaagde acties, samenwerkingsverbanden en successen. We zijn dan over de helft van het hele project.

Kindjes met begeleiders en boekjes