Archeologisch depot

Bewaren en beheren

Het depot biedt een oplossing voor de wettelijk verplichte, duurzame bewaring van een archeologisch ensemble (geheel van archief, vondsten en monsters) afkomstig van archeologisch onderzoek. We bewaren en beheren archeologische ensembles uit 46 gemeenten en steden in ons werkingsgebied. We coördineren tevens het overleg met de andere erkende onroerenderfgoeddepots in de provincie, namelijk Antwerpen, Mechelen en Noorderkempen. Hierdoor is een duurzame bewaarplaats voor vondsten uit alle gemeenten van de provincie verzekerd.

Het beheer van het depot gebeurt volgens de regels van de kunst, in samenspraak met het agentschap Onroerend Erfgoed van de Vlaamse overheid en de andere erkende depots uit het gehele Vlaamse netwerk van onroerenderfgoeddepots.

Op het kaartje hieronder zie je de locaties van archeologische ensembles die bij ons in het depot bewaard worden.

Ontsluiten

Een depot is geen vergeetput! Naast de bewaarfunctie besteden we ook aandacht aan het onderzoek van en de publiekswerking rond onze collecties. Wij helpen studenten en onderzoekers graag aan interessant studiemateriaal. We voeren een actief en gericht bruikleenbeleid en stimuleren initiatieven, zoals publicaties, lezingen en tentoonstellingen.

En op onze Flickr-pagina ontdek je talrijke objecten, afkomstig van archeologische sites waarvan het ensemble wordt bewaard in het depot.

Bezoeken?

Het Provinciaal Archeologisch Depot is enkel te bezoeken na afspraak. Het depot bevindt zich in het Coveliersgebouw (Boomgaardstraat 22 te 2600 Antwerpen) en is vlot bereikbaar met het openbaar vervoer.