Archeologisch depot

Bewaren en beheren

Het depot biedt een oplossing voor de wettelijk verplichte duurzame bewaring van het ‘archeologisch archief’: archeologische vondsten en de bijbehorende vondst- en onderzoeksdocumentatie, afkomstig van vergunde opgravingen. We bewaren en beheren archeologische ensembles uit 47 gemeenten en steden in de provincie Antwerpen. We coördineren tevens het overleg met de andere drie ‘onroerend-erfgoeddepots’ van de steden Antwerpen en Mechelen en de stadsregio Turnhout (de koepel Archief & Musea Turnhout, het vroegere TRAM 41). Hierdoor is een duurzame bewaarplaats voor vondsten uit alle gemeenten van de provincie verzekerd.

Het beheer en beleid van het depot gebeurt volgens de regels van de kunst in samenspraak met het agentschap Onroerend Erfgoed van de Vlaamse overheid en met de andere erkende depots uit het gehele Vlaamse netwerk van ‘onroerenderfgoeddepots’.

Op het kaartje hieronder zie je de locaties van archeologische vondsten die bij ons in het depot bewaard worden. En op onze Flickr-pagina kan je van een aantal sites foto´s van opgegraven objecten zien.

Ontsluiten

Een depot is geen vergeetput! Naast de bewaarfunctie besteden we ook aandacht aan het onderzoek van en de publiekswerking rond onze collecties. Wij helpen studenten en onderzoekers graag aan interessant studiemateriaal. We voeren een actief en gericht bruikleenbeleid en stimuleren initiatieven zoals publicaties, lezingen of tentoonstellingen.

En op onze Flickr-pagina tonen wij van enkele sites foto´s van opgegraven objecten. 

Bezoeken?

Adres: Boomgaardstraat 22, 2600 Antwerpen-Berchem
Enkel te bezoeken na voorafgaande afspraak met een onderstaande contactpersoon.