Erediensten

Op dit ogenblik zijn er in België zes erediensten (godsdiensten, cultussen) erkend: de rooms-katholieke, de protestantse, de anglicaanse, de israëlitische, de orthodoxe en de islamitische.

Wat de provincie doet:

  • advies geven aan de Vlaamse overheid over het al dan niet erkennen van bepaalde lokale geloofsgemeenschappen (bijvoorbeeld nieuwe orthodoxe parochies, nieuwe islamitische gemeenschappen, ...);
  • toelagen geven om de kosten en uitgaven van de eredienst te dekken in geval van ontoereikende eigen opbrengsten en ontvangsten (exploitatie). Daarnaast betaalt de provincie bijvoorbeeld vaak mee aan de restauratie- en onderhoudswerken aan kerken en moskeeën (investeringen);
  • de meerjarenplannen en budgetten van de erediensten nauw opvolgen. De provincie adviseert ook over de jaarrekening en bewaakt dat er geen beslissingen genomen worden die de financiële belangen van de provincie schaden. Slecht beheer heeft immers gevolgen voor elke inwoner van de provincie;
  • minstens tweemaal per jaar een overleg met de erkende besturen houden (kathedrale kerkraden, orthodoxe kerkfabriekraden en islamitische comités);
  • zorgen voor een geschikt gebouw als (ambts)woning (bv. het Aartsbisschoppelijk paleis te Mechelen en het Bisschopshuis te Antwerpen), of een financiële woonstvergoeding voorzien. 

Daarnaast is de provincie verplicht om kathedralen op haar grondgebied te onderhouden. We nemen daarom de restauratie van de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal in Antwerpen en van de Sint-Romboutskathedraal in Mechelen voor onze rekening.