Vrijzinnige gemeenschap

Die verplichtingen voert de provincie uit via een speciaal hiervoor opgerichte instelling: de Provinciale Instelling voor Morele Dienstverlening (PIMD). Het PIMD rapporteert aan de Koning en de Minister van Justitie en zorgt voor de huisvesting en de totale werkingsmiddelen van de lokale centra en de leden van de Unie van Vrijzinnige Verenigingen. In 2015 waren 37 verenigingen lid van die Unie, waaronder bijvoorbeeld het Humanistisch Verbond, Willemsfonds, Oudervereniging voor de Moraal,..                                                       

Via het PIMD zorgt de provincie voor:

  • advies geven aan de Koning (via de Belgische overheid) over het al dan niet erkennen van bepaalde lokale centra voor morele dienstverlening;
  • door toezicht te houden op en adviseren over het financieel beheer van het PIMD beheren we de financiële en materiële werking van de verschillende instellingen. We zorgen er zo voor dat de centra voldoende werkingsmiddelen en een goede huisvesting hebben;
  • we adviseren de Koning over de grotere uitgaven en verbouwings- of verfraaiingswerken betreffende deze instellingen en we adviseren de Minister van Justitie over de begrotingen, de begrotingswijzigingen en jaarrekeningen van de PIMD.