Reeks Erfgoedgidsen

Onderstaande erfgoedgidsen zijn nog beschikbaar. Je kan ze bestellen bij de dienst Erfgoed van de provincie Antwerpen via erfgoed@provincieantwerpen.be of telefoon 03 240 64 14.

cover erfgoedgids zes eeuwen antwerpse naties

Erfgoedgids 15: Zes eeuwen Antwerpse naties. Van lokale corporaties tot logistieke wereldspelers

Auteur Johan Eeckelaert vertelt in deze vijftiende en laatste erfgoedgids niet enkel het algemene verhaal over de groei en expansie van de Antwerpse haven. Aan de hand van anekdotische getuigenissen, verklaringen over de herkomst van dokwerkersjargon, historisch beeldmateriaal en nog veel meer belicht deze erfgoedgids de havenwereld ook vanuit het dagdagelijkse menselijke oogpunt. 

Prijs: 5 euro

cover erfgoedgids sporen in het landschap

Erfgoedgids 14: Sporen in het landschap. Vijf eeuwen turfwinning tussen Wuustwezel en Roosendaal

In de veertiende Erfgoedgids vertelt Karel Leenders het boeiende verhaal van de turfontginning in de Noorderkempen en toont Stefan Dewickere met talrijke prachtige foto's de sporen in het landschap die nog dagelijks getuigen van deze grootschalige nijverheid uit de periode 1250-1750.

Prijs: 5 euro

 

cover erfgoedgids koude oorlog in de kempen

Erfgoedgids 13: Koude oorlog in de Kempen. Operatie Gondola en de Britse basis in de provincie Antwerpen

Deze erfgoedgids brengt een vergeten stukje oorlogsgeschiedenis opnieuw tot leven. Diep in de Kempen, verscholen in de dichte bossen, lag decennialang een Britse basis. De gids gaat dieper in op het hoe en waarom, de moeizame eerste onteigeningen, belicht de diverse bouwfasen en de verrassend snelle uitbouw van transport- en communicatiewegen. Maar de gids heeft ook aandacht voor het dagelijkse leven en werken in de Britse basis. De gids sluit af met een zoektocht naar een zinvolle herbestemming en brengt de verschillende nieuwe functies in kaart.

Prijs: 5 euro

cover erfgoedgids joods cultuurleven

Erfgoedgids 10: Tussen Antwerpen en Heide. Joods cultuurleven in een bewogen tijd (1880-1944)

Auteur Lieven Saerens behandelt in deze erfgoedgids voor de eerste maal de rol van de Antwerpse Joden in het culturele leven van de provincie tussen 1880 en 1944. Auteur Frans L. Van den Brande gaat dieper in op de Joodse aanwezigheid in Heide-Kalmthout. De vijf ‘Joodse’ villa’s en de vele ‘Joodse’ pensions komen aan bod en natuurlijk ook de uitzonderlijke synagoge, de enige ‘plattelandssynagoge’ in ons land.

Prijs: 5 euro

cover erfgoedgids het atoomdorp mol

Erfgoedgids 8: Het Atoomdorp Mol. Bouwen voor het kerntijdperk

Een van de meest markante realisaties uit de jaren 1950 ligt in de Kempense bossen : het 'Atoomdorp' in Mol. De bouw van dit uitzonderlijke complex van woningen, socioculturele infrastructuur en bovenal technische gebouwen luidde voor onze provincie en het hele land het begin van het Atoomtijdperk in. Met deze erfgoedgids van Amke Maes wil de provincie Antwerpen de erfgoedwaarde van het 'Atoomdorp', een realisatie van architect Jacques Wybauw, opnieuw onder de aandacht brengen.

Prijs: 5 euro

cover boek wie zaait zal maaien

Erfgoedgids 6: Wie zaait zal maaien. Antverpia en Sint-Mariaburg

Auteur Anne-Mie Havermans schetst op een boeiende wijze het leven zoals het was in Sint-Mariaburg, een wijk die een merkwaardige plaats in onze provincie bekleedt. Ze kreeg nooit het statuut van een onafhankelijke gemeente, maar vormde toch een bijna autonome woon- en leefgemeenschap. Vanuit het kantoorgebouw van de verzekeringsmaatschappij Antverpia gaf de stichter Antoon Van den Weyngaert als een verlicht heerser zijn Sint-Mariaburg vorm.

Prijs: 5 euro

 

cover erfgoedgids kijkparadijzen voor het volk

Erfgoedgids 3: Kijkparadijzen voor het volk. Panorama’s en diorama’s in Antwerpen

Lang vóór de opkomst van de cinema veroverde een merkwaardig kijkspektakel de wereld: het panorama. Het ontstond in de late 18de eeuw en trok in de 19de eeuw vele miljoenen bezoekers. Vanaf 1836 deden rondreizende panorama’s en diorama’s regelmatig Antwerpen aan en ontstonden er enkele permanente panorama’s in de stad. De ooit zo succesvolle Antwerpse panorama’s zijn onherroepelijk verdwenen. In dit boek belichten Stefaan Grieten en Evelien Verniers dit vergeten maar boeiend stukje erfgoed.

Prijs: 5 euro

cover erfgoedgids baksteengotiek

Erfgoedgids 1: Van klei tot kerk. Baksteengotiek in de Kempen

Toen de gotiek zich vanuit Frankrijk verspreidde, vertaalde elke regio ze naar een streekgebonden architectuurtaal. In de Kempen werd dat de baksteengotiek. Auteur Serge Migom vertelt het verhaal van deze regionale stijl aan de hand van kleine en grote kerken, abdijen en kastelen. De gids neemt de lezer ook mee naar de 19de eeuw, toen de regionale middeleeuwse architectuur een nieuwe bloei kende.

Prijs: 5 euro