Kempense Meren

De aaneengesloten open en groene gebieden op delen van de gemeenten Retie, Dessel, Mol en Balen behoren tot het project Kempense Meren. Dit gebied heeft al heel wat sterke toeristische troeven.

Naast overnachtingsmogelijkheden, zoals Sunparks Kempense Meren, Zilverstrand en het provinciaal domein Zilvermeer te Mol, worden toeristen ook aangetrokken door de mooie aangesloten natuur en open landbouwgebieden. De provincie wil deze sterke aantrekkingspunten behouden en nog verder versterken.

Voor de verschillende bestaande en toekomstige waterplassen werd een toekomstige visie uitgewerkt. Bij sommige plassen is de natuurfunctie belangrijk, bij anderen kan de waterrecreatie nog verder versterkt worden. Het recreatiedomein Keiheuvel te Balen grenst niet aan het water maar kan door zijn unieke dagrecreatie ook een meerwaarde bieden voor de hele regio.

Bij alle projecten wordt er vanuit toerisme en recreatie naar een evenwicht gestreefd met natuur, bos, landschap, landbouw en ontginningen. 

Het kaderplan voor Kempense Meren kun je hier downloaden: