PRUP Kempense Meren II

In het domein Zilvermeer is volgens het Gewestplan zandontginning mogelijk. Om de recreatie op het Zilvermeer te kunnen behouden, zoekt de provincie Antwerpen een vervangend gebied voor de zandontginning. Dat leidt tot verschuivingen in de nabijgelegen landbouw- en natuurgebieden. Volgens het ontwerp-PRUP blijven in Schansheide de bestaande waterwinning van PIDPA en de natuur- en bospercelen behouden. Het vervangend gebied voor zandontginning wordt voorgesteld in Postel-Zuid waar ook gebieden aangeduid zijn voor de realisatie van Europese Natuur. De provincie Antwerpen werkte dit alles uit in een ontwerp-PRUP Kempense Meren II. 

De provincieraad keurde op 13 december 2023 het ontwerp-PRUP goed, inclusief plan-MER, ontwerp-inrichtingsnota en grondruilplan. Tijdens het openbaar onderzoek van 5 februari tot en met 4 april 2024 kon iedereen die dat wenste zijn mening indienen. We organiseerden ook een infomarkt op dinsdag 20 februari 2024 in het Ecocentrum De Goren, Postelsesteenweg 71 in Mol. De infoposters van deze infomarkt vind je hieronder digitaal terug. 

Documenten bij het ontwerp-PRUP Kempense Meren II

Ontwerp-PRUP stedenbouwkundige voorschriften, gecorrigeerde versie rechtzetting materiële vergissing versprongen layout

Ontwerp-PRUP Stedenbouwkundige voorschriften:

Ontwerp-PRUP Toelichtingsnota:

Ontwerp-PRUP Procesnota:

Grafische plannen bij het ontwerp-PRUP Kempense Meren II:

Documenten bij het ontwerp-plan-MER

Ontwerp-plan-MER:

Ontwerp-plan-MER Niet-Technische Samenvatting

Bijlagen bij ontwerp-plan-MER:

Documenten bij het grondruilplan

Grondruilplan Mol-Postel:

Inrichtingsnota:

Beslissing Landcommissie Antwerpen:

Volgende stappen

Ook de wettelijk bepaalde adviesinstanties bekeken het ontwerp-PRUP een laatste keer en bezorgden hun advies. De provincie bekijkt nu alle adviezen en bezwaren grondig en past het ontwerp, indien nodig, aan. Zo komt ze tot een definitief PRUP, waarover de provincieraad zich dan uitspreekt over het al dan niet goedkeuren ervan.

Kaderplan

De Kempense Meren is de ruime regio rond de zandontginningsplassen in het oosten van de provincie Antwerpen. Het is het tweede belangrijkste toeristische gebied in de provincie, na de stad Antwerpen. De regio trekt met de combinatie van natuur, open landbouwgebieden en diverse overnachtingsmogelijkheden heel wat toeristen. Tegelijkertijd is de regio is ook interessant voor zandontginning, waterwinning, landbouw en natuur. Het kaderplan voor de Kempense Meren kan je hieronder downloaden.