PRUP Kempense Meren II

In het domein Zilvermeer is volgens het Gewestplan zandontginning mogelijk. Om de recreatie op het Zilvermeer te kunnen behouden, zoekt de provincie Antwerpen een vervangend gebied voor de zandontginning. Dat leidt tot verschuivingen in de nabijgelegen landbouw- en natuurgebieden. In Schansheide blijven de bestaande waterwinning van PIDPA en de natuur- en bospercelen behouden. Het vervangend gebied voor zandontginning wordt voorgesteld in Postel-Zuid waar ook gebieden aangeduid zijn voor de realisatie van Europese Natuur. De provincie Antwerpen werkt dit uit in een PRUP Kempense Meren II. De provincieraad keurde op 13 december het ontwerp-PRUP, inclusief plan-MER, ontwerp-inrichtingsnota en grondruilplan, goed. We nodigen iedereen uit om er zijn mening over te geven tijdens het openbaar onderzoek van 5 februari tot en met 4 april 2024. We organiseren ook een infomarkt op dinsdag 20 februari 2024 in het Ecocentrum De Goren, Postelsesteenweg 71 in Mol.

Openbaar onderzoek

Op 13 december 2023 stelde de provincieraad het ontwerp-PRUP, ontwerp-plan-MER, grondruilplan en inrichtingsnota voorlopig vast.

Het openbaar onderzoek loopt 5 februari tot en met 4 april 2024. Het ontwerp-PRUP, ontwerp-plan-MER, grondruilplan en inrichtingsnota inkijken, doe je vanaf 5 februari 2024:

 • op deze webpagina;
 • in het provinciehuis, Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen;
 • in het  gemeentehuis Mol, Molenhoekstraat 2, 2400 Mol;
 • in het gemeentehuis Retie, Markt 1, 2470 Retie;
 • in het administratief Centrum van Dessel, ‘De Plaetse’, Hannekestraat 1, 2480 Dessel;
 • in het 'Huis van de Stad’ Lommel, Hertog Janplein 1, 3920 Lommel.

Tijdens het openbaar onderzoek reageer je schriftelijk op één van de volgende manieren:

 • per e-mail aan procoro@provincieantwerpen.be;
 • per aangetekende brief aan de Procoro (Provinciale Commissie voor Ruimtelijke Ordening) van Antwerpen, Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen;
 • afgifte tegen ontvangstbewijs:
 • bij de Procoro, Provinciehuis, Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen; Gemeentehuis Mol, Molenhoekstraat 2, 2400 Mol;
 • Gemeentehuis Retie, Markt 1, 2470 Retie;
 • Administratief Centrum van Dessel, ‘De Plaetse’, Hannekestraat 1, 2480 Dessel 
 • ‘Huis van de Stad’ Lommel, Hertog Janplein 1, 3920 Lommel;
 • tijdens de infomarkt op 20 februari.

 

Documenten bij het ontwerp-PRUP Kempense Meren II

Ontwerp-PRUP stedenbouwkundige voorschriften, gecorrigeerde versie rechtzetting materiële vergissing versprongen layout

Ontwerp-PRUP Stedenbouwkundige voorschriften:

Ontwerp-PRUP Toelichtingsnota:

Ontwerp-PRUP Procesnota:

Grafische plannen bij het ontwerp-PRUP Kempense Meren II:

Documenten bij het ontwerp-plan-MER

Ontwerp-plan-MER:

Ontwerp-plan-MER Niet-Technische Samenvatting

Bijlagen bij ontwerp-plan-MER:

Documenten bij het grondruilplan

Grondruilplan Mol-Postel:

Inrichtingsnota:

Beslissing Landcommissie Antwerpen:

Volgende stappen

Ook de wettelijk bepaalde adviesinstanties bekijken het ontwerp-PRUP een laatste keer en bezorgen hun advies. De provincie bekijkt alle adviezen en bezwaren grondig en past het ontwerp, indien nodig, aan. Zo komt ze tot een definitief PRUP.

 

Kaderplan

De Kempense Meren is de ruime regio rond de zandontginningsplassen in het oosten van de provincie Antwerpen. Het is het tweede belangrijkste toeristische gebied in de provincie, na de stad Antwerpen. De regio trekt met de combinatie van natuur, open landbouwgebieden en diverse overnachtingsmogelijkheden heel wat toeristen. Tegelijkertijd is de regio is ook interessant voor zandontginning, waterwinning, landbouw en natuur. Het kaderplan voor de Kempense Meren kan je hieronder downloaden.