Historiek

* 2022

aanpassing van de scopingnota (versie 3) en de procesnota (versie 6)

 

* 2020
openbaar onderzoek over de ontwerp-inrichtingsnota

* 2019

aanpassing van de scopingnota en procesnota op basis van wijzigingen plangebied

 

* 2018
verwerking van de reacties op de startnota in een scopingnota en aangepaste procesnota

 

* 2017
participatiemoment in Ecocentrum De Goren in Mol (zie verslag);
voorlegging van de start- en procesnota en de nota landbouw aan publiek, adviesinstanties en alle betrokken instanties;
goedkeuring PRUP Sunparks Mol (zie overzicht)  


* 2016
goedkeuring PRUP Pinken Dessel (zie overzicht);
opdracht aan VLM voor inzet ondersteunende instrumenten voor landbouw en natuur in functie van PRUP Kempense Meren II;
overdracht aan Haskoning (nu Sweco) voor opmaak van een PRUP en plan-MER voor Kempense Meren II


* 2013
 
bespreking voorontwerp PRUP in plenaire vergadering;
stopzetting procedure wegens niet akkoord van enkele  Vlaamse administraties;
Gouverneur krijgt coördinatierol. 
Zie PRUP Kempense Meren I* 2012
Vlaamse dienst MER keurt voorbereidend milieuonderzoek goed (plan-MER voor PRUP Kempense Meren)

 

* 2010
landbouweffectenrapport VLM voor Mol-Postel Zuid* 2009
overheidsopdracht aan Arcadis voor opmaak PRUP en plan-MER Kempense Meren I;
kaderplan met samenhangende visie en actieprogramma* 2006
goedkeuring PRUP Kanaalplas Mol* 2003 
goedkeuring PRUP Zilverstrand Mol* 2001
de provincie Antwerpen werkt in haar structuurplan een visie voor toerisme en recreatie uit. De regio Kempense Meren (Balen, Dessel, Mol en Retie) wordt aangeduid als belangrijk toeristisch gebied waar nog mogeljkheden bestaan om de toeristische troeven te versterken.