Mobiel verkeerspark

Handleiding

In de handleiding vind je tips voor de grootte van het parcours, benodigde materialen en hoe het verkeerspark te gebruiken.

Eerste graad

Deze lesfiche toont oefeningen over vertragen, remmen en stoppen. Ook enkele eenvoudige verkeersborden komen aan bod. Leerlingen maken verder kennis met de plaats van de voetganger en die van de fietser. Tot slot is er nog een onderdeel over fietsen op het fietspad.

Tweede graad

In de lesfiche voor de tweede graad komen oefeningen voor het rechts draaien, remmen en stoppen aan bod. Kinderen leren ook de voorrang van rechts en op een rond punt. Als afsluiter komen al de ingeoefende vaardigheden samen in een groot parcours.

Derde graad

Met deze lesfiche oefenen de leerlingen om te fietsen in verschillende situaties: een dubbel richtingsfietspad, de fietsoversteekplaats, ... Alle voorrangsborden en -regels krijgen een plaatsje in de oefeningen voor het vijfde en zesde leerjaar.