Provincie Antwerpen bouwt fietsbrug van 3 miljoen euro over kanaal Bocholt-Herentals

publish date
21.03.2019

De provincie Antwerpen bouwt een fietsbrug van meer dan 100 meter lang over het Kempisch Kanaal. Deze fietsbrug maakt deel uit van de fietsostrade F105 Herentals-Balen. Een investering goed voor ruim 3 miljoen euro.

Eerste spadesteek fietsbrug over kanaal Bocholt-Herentals

 

De fietsostrade F105 Herentals-Balen verbindt de kleinstedelijke gebieden Herentals, Geel en Mol. Langs deze fietsostrade liggen maar liefst 400 bedrijven, 160 scholen en tal van sportverenigingen. Deze fietsostrade vormt dan ook een belangrijke aanrijroute. In Herentals verknopen bovendien vijf fietsostrades, de F5 Antwerpen-Hasselt, F105 Herentals-Balen, F106 Aarschot-Herentals, F103 Lier-Herentals en op termijn de F102 Herentals-Turnhout.

Natuurlijke barrière

Het kanaal Bocholt-Herentals vormt een belangrijke barrière op de fietsostrade F105 Herentals-Balen. Met de bouw van een kwalitatieve fietsbrug, van 107 meter lang en 5,5 meter breed, biedt de provincie Antwerpen een autovrij, veilig en vlot alternatief voor verplaatsingen met de auto binnen de regio. Deze fietsostrade ligt langs de spoorlijn wat mogelijkheden biedt om het station duurzaam te bereiken en dit uit te bouwen tot een multimodaal knooppunt.

Bouw fietsbrug

De fietsbrug is een realisatie van THV Mols-Iemants waarbij Mols de betonwerken voor de rekening neemt en Iemants de staalconstructie. Beide firma’s zijn al in actie geschoten. Het bouwen van de landhoofden, de steunpunten van de brug, is volop aan de gang. Net als de bouw van de brug. Deze wordt gemaakt in het atelier van Iemants.
De onderdelen voor deze nieuwe fietsbrug worden voor de zomervakantie aangevoerd via de waterweg.

Kostprijs

De totale kostprijs voor de aanleg van deze fietsbrug bedraagt 3 091 211 euro. De provincie Antwerpen betaalt ruim 1,8 miljoen euro, de Vlaamse Waterweg nv subsidieert 600 000 euro en het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) legt 632 000 euro bij.

Kristina De Swert als 500 000ste fietser over fietsbrug in Berchem

publish date
14.12.2018

Begin juli 2018 plaatste de provincie Antwerpen op de fietsbrug over de Singel in Berchem een fietstelpaal. Op nog geen half jaar tijd reden er maar liefst een half miljoen fietsers over deze nieuwe brug. Kristina De Swert uit Boechout reed als 500 000 ste fietser over de teller.
 

Het cijfer op de fietstelpaal ging razendsnel omhoog. De fietsbrug over de Singel maakt deel uit van de fietsostrade F1 Antwerpen-Mechelen-Brussel. Het is een cruciaal punt op deze route. Iedere werkdag steken meer dan 3 000 fietsers op deze manier het kruispunt van de Antwerpse Singel en de Posthofbrug over. Het bewijst nog maar eens dat deze fietsbrug broodnodig was.

Kristina De Swert 500 000ste fietser over fietsbrug

Om 7u10 reed Kristina De Swert als 196ste fietser van de dag over de brug. Daarmee bracht zij de teller op 500 000.  Zij fietst iedere dag van Boechout naar haar werk aan de Waaslandtunnel. Goed voor zo’n 35 minuten fietsen. Voor Kristina betekent die fietsbrug minstens 10 minuten tijdswinst. Ze staat niet meer eindeloos te wachten aan de verkeerslichten. Vooral tijdens de avondspits is zij enorm blij dat ze over deze fietsbrug naar huis kan en niet meer moet aanschuiven in een fietsfile.
 

Kristina De Swert als 500 000ste fietser over fietsbrug in Berchem
Kristina De Swert als 500 000ste fietser over fietsbrug in Berchem

Cijfers

Gemiddeld rijden er op week- en weekenddagen 2 963 fietsers over de fietsbrug. Enkel op weekdagen loopt dit gemiddelde op naar 3 496 fietser. Op 16 oktober 2018 telde de provincie Antwerpen maar liefst 5 110 fietsers, een absolute topdag tot nog toe. Het topmoment op weekdagen ligt tussen 8 en 9 uur. Dan passeren er al snel zo’n 550 fietsers per uur voorbij de fietstelle.

Dit cijfermateriaal haalt de provincie Antwerpen uit de Provinciale Fietsbarometer waar de fietstelpaal op de fietsbrug in Berchem een onderdeel van is. De teller registreert in welke richting de fietser fietst, tegen welke snelheid de fietser fietst, maar ook of er sprake is van een fietser of bijvoorbeeld een bromfiets.
Voor de provincie Antwerpen zijn deze data noodzakelijk om de fietsnetwerken te verbeteren. Dankzij het cijfermateriaal kan de provincie Antwerpen vaststellen of het aantal fietsers stijgt of daalt, welke trajecten reeds verzadigd zijn en waar nieuwe investeringen nodig zijn.

Fietsbrug Berchem

De fietsbrug van 45 meter lang sluit aan op het fietsparkeergebouw aan het station Antwerpen-Berchem. Aan de overkant loopt het fietspad verder in de spoorwegberm om dan op een brug met zes stevige pijlers de stationsparking over te steken en tenslotte aan te sluiten op het hoogste punt van de Posthofbrug.
De provincie Antwerpen, de stad Antwerpen, het agentschap Wegen en Verkeer en de NMBS investeerden maar liefst 3,3 miljoen euro in de fietsbrug. De provincie Antwerpen kreeg van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) 900 000 euro subsidie voor de bouw van deze fietsbrug.
 

Bouw fietstunnels fietsostrade F105 Herentals-Balen gestart

publish date
03.12.2018

Voor de fietsostrade F105 Herentals-Balen is de provincie Antwerpen gestart met de realisatie van twee fietstunnels, één aan Koulaak in Herentals en één onder de ring van Geel.

De werken aan de fietstunnel onder de ring van Geel, onderdeel van de fietsostrade F105 Herentals-Balen, zijn gestart

In Herentals gaat het voorlopig om voorbereidende werken. De aannemer rooide er de struiken en legde een werfweg aan. Na Nieuwjaar start men met het plaatsen van een betonnen keerwand in de spoorweghelling. Deze muur moet er het niveauverschil opvangen tussen het spoor en het maaiveld.
Aansluitend worden nutsleidingen, die de bouw van de tunnel verhinderen, verplaatst. In de periode mei-augustus 2019 bouwt de aannemer de tunnel aan de zijde van Koulaak om vervolgens tegen het najaar van 2019 de tunnel onder de sporen te kunnen plaatsen.

Voor de fietstunnel onder de ring van Geel werden bomen en struiken gerooid en de werfzone ingericht. Daar start de aannemer met de bouw van de tunnel. Het eerste werk is de vloerplaat gieten.
De bouw van de tunnel gebeurt volledig naast het spoor, aan de zijde van Larum (richting Olen). Tijdens het paasweekend volgend jaar wordt de ring afgesloten en de fietstunnel op zijn plaats geschoven.
Daarna volgt de afwerking van de betonnen tunnel en de aanleg van het fietspad.

Onderdeel fietsostrade F105 Herentals-Balen

Beide fietstunnels maken deel uit van de fietsostrade Herentals-Balen. Deze fietsostrade loopt langs spoorlijn 15 en zal 36 kilometer lang zijn. De keuze voor deze fietsostrade is weldoordacht. De fietsostrade F105 loopt namelijk door drie kleinere stedelijke gebieden met heel wat werk- en schoolbestemmingen.

Subsidies

Voor beide fietstunnels kan de provincie Antwerpen rekenen op de financiële steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en van Vlaanderen. EFRO is een structuurfonds dat bijdraagt aan de economische, sociale en territoriale ontwikkeling van de Vlaamse regio.
 

EFRO en Europa logo

Werken aanleg fietsostrade tussen luchthaven Deurne en Mortsel vorderen goed

publish date
03.12.2018

De werken aan het ontbrekende deel van de fietsostrade F11 Antwerpen-Lier vorderen goed. Het goede weer van de afgelopen maanden zorgt er voor dat de fietsostrade vorm begint te krijgen. Zo is de onderlaag van het fietspad van aan de sportvelden langs de luchthavenlei in Deurne tot aan de fietstunnel aan Pater Renaat De Vosstraat in Mortsel reeds aangelegd, de verlichtingskabels werden al voorzien en de grachten gegraven.

Aanleg fietsostrade F11 Antwerpen-Lier tussen luchthaven van Deurne en Mortsel
De onderlaag voor de fietsostrade F11 Antwerpen-Lier tussen de luchthaven van Deurne en Mortsel werd al aangelegd.

2019

Na de kerstvakantie start de aannemer met de bouw van de keerwanden voor de aansluiting op de Vosstraat in Deurne. Deze muur zorgt ervoor dat het niveauverschil tussen de Vosstraat en het terrein naast de spoorweg opgevangen wordt.
Na de kerstperiode worden ook de landhoofden van de kunststof fietsbrug ter hoogte van de Priester Poppestraat gebouwd. Het landhoofd is het steunpunt van de fietsbrug over de sporen. Voor de bouw van deze fietsbrug kan de provincie Antwerpen beroep doen op EFRO-steun (Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling).


Het is nog wachten tot zomer 2019 voor een deel van de fietsostrade F11 Antwerpen-Lier kan ingefietst worden. In het voorjaar van 2019 worden de verlichtingspalen geplaatst. En van zodra overal de fundering voor het fietspad ligt, kan de rode toplaag voorzien worden.
Om over de fietsbrug te kunnen fietsen, is het nog geduld oefenen tot eind 2019.
 

Provincie Antwerpen onderzoekt meest ideale traject voor ontbrekende schakel op de fietsostrade F12 Antwerpen-Bergen op Zoom via de haven

publish date
11.09.2018

De fietsostrade F12 Antwerpen-Bergen op Zoom brengt je via Merksem, Ekeren, Antwerpen Haven, Stabroek, Berendrecht, Zandvliet zo naar Ossendrecht, Woensdrecht en Bergen op Zoom in Nederland. Deze fietsostrade volgt het fietspad langs de Noorderlaan in de haven. Omdat er nog geen verbinding is tussen het centrum van Ekeren en de Noorderlaan stelde de provincie Antwerpen een ontwerper aan om het meest ideale traject voor deze ontbrekende schakel te bepalen en te ontwerpen.

Infotentoonstelling ontbrekende schakel F12 Antwerpen-Bergen op Zoom
Omwonenden konden al een eerste blik werpen op het voorstel van de ontbrekende schakel op de fietsostrade F12 Antwerpen-Bergen op Zoom via de haven

De fietsostrade F12 Antwerpen-Bergen op Zoom is een belangrijke fietsverbinding voor de haven. Momenteel komt nog 81% van de in het havengebied tewerkgestelde werknemers met de auto. Slechts 6% van de woonwerk-verplaatsingen gebeurt per fiets, tegenover 15,5% als Vlaams gemiddelde. Het grote potentieel van de fietsostrade F12 zit in het totaal aantal werknemers in de haven: om en bij de 60 000 werknemers werken voor ongeveer 900 bedrijven waarvan 68% vanuit de nabije omgeving komt. Daarom is het van belang om in te zetten op een vlot, ecologisch, veilig en gezond woon-werkverkeer.

Fietsostrade F12 Antwerpen-Bergen op Zoom

De fietsostrade F12 sluit aan op de F14 Antwerpen-Essen op de Argentiniëlaan ter hoogte van het station Noorderdokken langs de Havanasite om daarna de Ekersesteenweg over te steken langs de wijk Rozemaai, en verder te gaan via de afrit Leugenberg richting Bergen op Zoom. De provincie Antwerpen ontwerpt de ontbrekende schakel tussen de Noorderlaan en het centrum van Ekeren. Dit project situeert zich ten zuiden van het rangeerstation Antwerpen Noord en ten noorden van de Ekerse Putten.

Tijdens een infomarkt konden omwonenden en bedrijven een eerste blik werpen op het voorstel voor het tracé van deze ontbrekende schakel. Met de informatie van omwonenden en partners gaat ontwerper Sweco nu aan de slag om ontwerpplannen op te maken.
 

Plannen

Hieronder vind je de eerste voorstellen. 

Provincie Antwerpen start werken fietsostrade F11 tussen luchthaven Deurne en Boechout

publish date
06.09.2018

De eerste spadesteek voor de fietsostrade F11 Antwerpen-Lier tussen Mortsel en Boechout is een feit. Over een afstand van 3,7 kilometer legt de provincie Antwerpen er een fietsverbinding aan dat deel uitmaakt van de fietsostrade F11 Antwerpen-Lier. Indien alles vlot verloopt fiets je eind volgend jaar vlot van de luchthaven in Deurne tot aan de Ernest Claeslaan in Lier.

Start werken F11 Mortsel Boechout

Het project start aan de Vosstraat, langs de luchthaven in Deurne richting Boechout. Op de grens van Boechout en Mortsel komt er een kunststof fietsbrug over de sporen, die aansluit op de Victor Heylenlei. Deze straat wordt een fietsstraat. In de Oude Steenweg verlegt de provincie Antwerpen het fietspad naar de zijde waar het aansluit op de reeds aangelegde fietsostrade, waardoor fietsers geen twee keer moeten oversteken.

Het gaat om een traject van 3,7 kilometer lang waar de provincie Antwerpen een fietsostrade van 4,5 meter breed in rood-bruine asfalt aanlegt. Voor de fietser betekent dit een vlottere maar vooral een veiligere route met maar liefst 11 kruisingen minder.

Investeringen

De provincie Antwerpen investeert in dit project ruim 9 miljoen euro. Voor de bouw van de brug over de sporen op de grens van Boechout en Mortsel kan de provincie Antwerpen beroep doen op EFRO-steun (Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling). De gemeente Boechout en Water-link i.s.m. Aquafin investeren eveneens in het project, respectievelijk 418 000 euro en 260 000 euro. Ook de Vlaamse overheid draagt ruim 3 miljoen euro bij.

Verloop werken

De werken voor dit deel van de fietsostrade F11 Antwerpen-Lier zullen ruim een jaar duren. Na het rooien van bomen en verwijderen van andere obstakels start de aannemer o.a. met de bouw van keerwanden langs de parking Luchthaven. Meer dan wat lokale verkeershinder zullen de werken niet met zich meebrengen. Water-link i.s.m. Aquafin maakt van de werken gebruik om in de Victor Heylenlei een nieuw gescheiden rioleringsstelsel aan te leggen.

Fietsostrade F11 Antwerpen-Lier

Voor de provincie Antwerpen zijn de steden Lier en Antwerpen belangrijke knooppunten in het fietsostradenetwerk. Op termijn fiets je vanuit de Pallieterstad veilig, vlot en comfortabel via fietsostrades naar Antwerpen (F11), Mechelen via Lint (F16 en F1), Aarschot (F104), Herentals (F103) en Boom (F17). In Antwerpen sluit de F11 aan op de FR10, het Ringfietspad en de F1 richting Mechelen.
De fietsostrade F11 Antwerpen-Lier wordt 12 km lang. Op slechts 30 minuten fiets je dan van Antwerpen naar Lier.


 

EFRO en Europa logo

Opening fietsbrug Berchem: kroonstuk van fietsostrade F1 Antwerpen-Mechelen

publish date
02.05.2018

Meer dan 5 000 fietsers hebben uitgekeken naar de dag van de opening van de fietsbrug over de Singel in Berchem. Vandaag opende de provincie Antwerpen samen met de stad Antwerpen en de Vlaamse overheid het 600 meter lange traject dat het fietsparkeergebouw aan het station Antwerpen-Berchem met de Posthofbrug verbindt. Dankzij deze nieuwe fietsbrug steken de fietsers op de fietsostrade F1 Antwerpen-Mechelen het drukke kruispunt met de Singel veilig en vlot over.

Fietsbrug over de Singel in Berchem
Fietsbrug over de Singel in Berchem

De fietsbrug over de Singel maakt deel uit van de fietsostrade F1 Antwerpen-Mechelen-Brussel. Het is een cruciaal punt op deze route. Elke werkdag steken meer dan 5 000 fietsers het kruispunt van de Antwerpse Singel en de Posthofbrug over. Met deze fietsbrug verhoogt de provincie Antwerpen de verkeersveiligheid, vervolledigt het de fietsostrade F1 Antwerpen-Mechelen en realiseert het een zeer grote reistijdwinst voor de fietsers. Fietsers kruisen voortaan geen autoverkeer meer en moeten niet meer wachten aan de verkeerslichten.

Fietsbrug

Het nieuwe traject sluit aan op het fietsparkeergebouw aan het station Antwerpen-Berchem met een brug van 45 meter lang over de Singel. Aan de overkant loopt het fietspad verder in de spoorwegberm om dan op een brug met zes stevige pilaren de stationsparking over te steken en tenslotte aan te sluiten op het hoogste punt van de Posthofbrug. Het hele traject is 600 meter lang van aan het fietsparkeergebouw tot aan Roderveldlaan. Er was maar liefst 1 760 m³ beton en 285 ton staal nodig om dit te kunnen realiseren. De fietspaden op de fietsbrug zelf zijn 4 meter breed en sluiten aan op een 3,5 meter breed fietspad op de Posthofbrug. Alles werd in roodbruine asfalt aangelegd. Om de veiligheid van de fietsers te garanderen is op de viaduct antislip voorzien en werd in de balustrade verlichting aangebracht.

Verloop werken

In juni 2016 startten de werken van de fietsbrug. Eén van de hoogtepunten was de plaatsing van de fietsbrug op 1 april 2017. De overige brugdelen werden in oktober vorig jaar geplaatst. Met een blik op de toekomst liepen er ondertussen drie andere werven, namelijk aan het seinhuis, de balustrade en de waterdichte laag van de Posthofbrug over de Ring. Deze laatste zorgde voor oponthoud. De waterdichte laag, die de Posthofbrug beschermt tegen water, was aan vervanging toe. Om de veiligheid te garanderen werd de laag hersteld. Pas nadien konden de asfaltwerken aan het fietspad en de verbinding van de fietsbrug met de Posthofbrug afgewerkt worden. Maar nu zijn we gerust voor de komende jaren.

Mooi voorbeeld van samenwerking

De kosten voor de bouwwerken bedroegen ongeveer 3,3 miljoen euro. Voor deze ontbrekende schakel werkte de provincie Antwerpen, de stad Antwerpen, het agentschap Wegen en Verkeer en de NMBS nauw samen. NMBS deed het voorbereidende studiewerk in opdracht van de provincie Antwerpen. Ook investeerde de provincie 1,3 miljoen euro in de bouw van de fietsbrug. De Vlaamse overheid gaf dezelfde financiële steun aan het project (1,3 miljoen euro) en de stad Antwerpen droeg nog eens 650 000 euro bij om de bereikbaarheid van het station Antwerpen-Berchem te verbeteren. Het EFRO-fonds (Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling) steunt het project met 900 000 euro subsidies omdat ze belangrijk is voor de regionale en economische ontwikkeling. Per dag komt dit op een investering van 1,8 euro per rit per jaar, indien er dagelijks 5 000 fietsers over de brug rijden. Bekijken we dit over een periode van 10 jaar dan is dat amper 0,18 euro per rit.

 

EFRO en Europa logo

Fietsersbond geeft samenwerking provincie Antwerpen 10 op 10

publish date
17.04.2018

Wat in 2014 startte als een pilootproject om de fietspaden van enkele gemeenten door te lichten, groeide in 2015 uit tot een structurele samenwerking met de opstart van de provinciale Fietsbarometer. Drie jaar en 3 500 fietskilometers verder, beschikt de Provincie over gedetailleerde gegevens van de staat van het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk (BFF). De provincie Antwerpen en de Fietsersbond verlengen deze samenwerking met nog eens 4 jaar. De provincie Antwerpen herbevestigt hiermee een ambitieus fietsbeleid, met objectieve informatie aan de grondslag. De Meetfiets, uniek in Europa, blijft nog steeds het instrument bij uitstek daarvoor.

Meetfietser
Meetfietser

De meetgegevens van de infrastructuur, aangevuld met fietstellingen en fietsongevallen, komen samen in de provinciale Fietsbarometer. Het vergelijken, interpreteren en analyseren van die cijfers leidt tot objectieve informatie en gerichte aanbevelingen die we delen met de lokale en bovenlokale beleidsmakers. Op die manier hebben gemeentebesturen een basis voor de integratie van hun fietsbeleid bij het uittekenen van hun mobiliteitsbeleid.

Meetfietser

De Fietsersbond gebruikt voor de audits van de bovenlokale fietsinfrastructuur een wetenschappelijk onderbouwde meetfiets waarvan de resultaten gekoppeld worden aan de provinciale Fietsbarometer. De Meetfiets checkt niet alleen fietspaden maar ook de plaatsen waar fietsers tussen het andere verkeer rijden en kruispunten. Tijdens een audit worden zo’n 35 tot 45 parameters opgemeten door professionele Meetfietsers. In zeven gemeenten binnen de provincie Antwerpen moet de Meetfiets nog alle BFF-routes doorlichten. In 15 gemeenten gaat het nog om bepaalde delen. Deze routes worden nog dit jaar gefietst. Het is voor de provincie Antwerpen dan ook belangrijk dat de samenwerking met de Fietsersbond verlengd wordt zodat ze tegen het einde van de legislatuur de cijfers voor alle gemeenten en steden kennen. De afgelopen jaren investeerden de provincie Antwerpen, gemeenten en steden in nieuwe fietsinfrastructuur. Vanaf 2019 staan deze fietsroutes op het programma van de Meetfietser zodat ook deze gegevens opgenomen worden in de provinciale Fietsbarometer.

Fietsbeleid heeft baat bij objectieve data

De provincie Antwerpen is een mooi voorbeeld van hoe fietsbeleid baat heeft bij objectieve data. Tot op vandaag weet niemand hoeveel kilometer fietsinfrastructuur er in Vlaanderen is, wat de staat is en waar die zich bevindt. De Fietsersbond blijft dan ook inzetten op de verdere technologische ontwikkeling van de Meetfiets. Het streeft er naar om steeds meer relevante data te verzamelen die kunnen helpen bij het in kaart brengen van bijvoorbeeld gevaarlijke situaties. Het is nu aan de overheden, op alle niveaus, om dataverzameling en analyse te integreren in hun beleid. Alleen zo kan er onderbouwd en gericht gewerkt worden aan een betere fietsomgeving.


Online Fietsbarometer

De provinciale Fietsbarometer pakte eind 2017 uit met de Online Fietsbarometer. Op dit online platform vind je alle cijfermateriaal van de afgelopen jaren terug. Het binnenshuis houden van die gegevens zou zonde zijn. Medewerkers van de Fietsbarometer verduidelijken de metingen van de meetfietser aan de hand van een rapport maar voortaan kunnen gemeentebesturen zelf hun rapport inkijken, cijfers raadplegen en vergelijken dankzij dit online platform. Het zorgt ervoor dat de provincie Antwerpen de lokale overheden nog verder kan ondersteunen in de interpretatie van de verzamelde gegevens. Voor de provincie Antwerpen schuilt in de verdere uitbouw van de Online Fietsbarometer een mooie uitdaging.

De Online Fietsbarometer vind je terug op www.antwerpenfietsprovincie.be.


 

Antwerpen als dé fietsprovincie van Vlaanderen

publish date
23.03.2018

De provincie Antwerpen gooide in Vlaanderen reeds hoge ogen met de Fietsbarometer, waarmee de kwaliteit van de fietsinfrastructuur van het hele bovenlokaal functioneel fietsnetwerk op haar grondgebied geïnventariseerd werd. Met de Grote Fietsenquête heeft de provincie Antwerpen nu een extra element toegevoegd dat het profiel van onze fietsers en hun fietsgebruik in kaart brengt, en bovendien peilt naar hun ervaringen. Uit de enquête blijkt dat we in de provincie meer kilometers fietsen. Maar vooral dat de fiets geliefd is. 2 op 3 inwoners van de provincie Antwerpen fietst, waarvan 20% dagelijks.

Voorstellen resultaten Grote Fietsenquête
Gedeputeerde Luk Lemmens stelde de resultaten van de Grote Fietsenquête voor aan de pers.

De Grote Fietsenquête brengt het fietsgedrag binnen de provincie Antwerpen in kaart. Gedurende vijf maanden verzamelde onderzoeksbureau iVOX in opdracht van de provincie Antwerpen gegevens van fietsers in de provincie Antwerpen. Maar liefst 6 000 fietsers vulden de enquête in. Dit hoge aantal geeft een goed beeld van de mening van de fietser. Daarnaast beantwoordden 1 000 inwoners van de provincie Antwerpen via een representatieve steekproef vragen over hun fietsgebruik.

Dankzij de fietsostrades malen we meer kilometers

Een verrassende conclusie uit het onderzoek is de gemiddelde afstand die de functionele fietser aflegt. Vooral op de fietsostrades is er een markante stijging in gemiddeld aantal afgelegde kilometers te zien. Met een gemiddelde van ongeveer 18 km fietst de functionele fietser in de provincie Antwerpen zo’n 18% verder op een fietsostrade dan 5 jaar geleden. Op de zeer populaire F1 Antwerpen-Mechelen is er zelfs een stijging van 28% op te merken: van 14 naar 18 kilometer.

Daarnaast blijkt dat de elektrische fiets stevig in opmars is in de provincie, waarbij er een directe link met de fietsostrades kan gelegd worden. In 2013 reed 7% van de fietsers met een elektrische fiets. In 2017 zijn ze met 26%. Dit is een spectaculaire stijging. 1 op de 3 bevraagde fietsers reed effectief met een e-bike. Als men bovendien deze cijfers afzet tegen deze van de recente gemeente-en stadsmonitor blijkt dat de populariteit van de elektrische fiets in de provincie Antwerpen bijna ongeëvenaard is. Het hoogste aandeel fietsostradefietsers en elektrisch ondersteunde fietsers bevinden zich dan ook in de afstandscategorieën boven de 10 km. Tenslotte viel op dat de speed-pedelec een debuut maakt met 2% van het fietsbezit.

7,5 op 10 voor de fietsostrades

Daarenboven zijn de fietsers ook tevreden over de fietsostrades en geven ze de mooie score van 7,5/10. Ze waarderen fietsostrades meer dan hun overige fietsroutes (6,3/10) en dat is te wijten aan de troeven van de fietsostrades. Routes afgescheiden van het gemotoriseerd verkeer, de snelle en korte verbindingen, de lange rechte stukken en de kwalitatief goede ondergrond appreciëren ze het meest. Ruimte voor verbetering zit voornamelijk in het onderhoud (bijvoorbeeld de bermen), betere signalisatie tijdens wegenwerken en de materiaalkeuze van de verharding. Uiteraard blijft de provincie Antwerpen inzetten op een goede kwaliteit. De provincie Antwerpen speelt bijvoorbeeld in op het toenemend aantal fietsers door zelf fietsostrades met een breedte van 4,5 meter te ontwerpen en deze in asfalt aan te leggen.

De score van de overige fietsroutes moedigt de provincie aan om haar ondersteuningsbeleid naar de gemeenten te handhaven. Met het vernieuwde Fietsfonds kunnen gemeenten de kosten voor de aanleg van fietsinfrastructuur grotendeels terugbetaald krijgen. Dit moet in een ruimere context bekeken worden. Het gaat niet alleen om meer fietspaden maar om meer complete fietsroutes. De sleutel daartoe is een goede ruimtelijke ordening die een goede mobiliteitsplanning mogelijk maakt. De mobiliteitsstudies van de provincie Antwerpen helpen de gemeenten hiermee stappen te maken.

Functionele fietsrit

55% van de pendelaars fietst bijna dagelijks naar het werk, naar school of om boodschappen te doen. 31% maakt voor de woonwerktrips gebruik van een fietsostrade en 14% gebruikt de fietsostrade voor andere functionele verplaatsingen.

Het blauwe F-logo voor fietsostrades is al aardig gekend onder de fietsers: 27% van de deelnemers aan de fietsenquête kent het logo. Dit is een verrassend cijfer aangezien het logo nog niet wijdverspreid is. De provincie Antwerpen brengt het logo in de loop van 2018 op verscheidene fietsostrades aan, wat de bekendheid van het logo en het fietsostradenetwerk nog zal versterken.

De bijlange na niet eenzame fietser in de provincie Antwerpen

Uit de steekproefbevraging blijkt dat 2 op 3 inwoners van de provincie Antwerpen fietst, 61% zelfs meermaals per week. De belangrijkste redenen om dan weer niet te fietsen zijn samen te brengen onder beschikbaarheid en het gemak van een wagen en de beschikbaarheid van parkeerplaatsen. Voor slechts een beperkt aantal mensen is de afstand een drempel. Met initiatieven als ‘Slim naar Antwerpen’ in gedachten wil de provincie Antwerpen er naar streven om die 71% van de fietsende inwoners nog vaker aan het fietsen krijgen, bijvoorbeeld ook voor woon-werkverkeer. Wat overige 29% betreft, zou het natuurlijk een nobel streven zijn om binnen enkele jaren te kunnen stellen dat de provincie Antwerpen al haar inwoners leerde fietsen.

Wat hebben we onthouden?

Uit de Grote Fietsenquête komen voor de provincie Antwerpen 3 belangrijke gegevens naar voor:

  • De functionele fietser in de provincie Antwerpen fietst gemiddeld 17,7 kilometer op fietsostrades.
  • Fietsers waarderen de fietsostrades. Zij maken grotere fietsafstanden mogelijk, zeker in combinatie met een elektrische fiets.
  • 2 op 3 inwoners zitten al op de fiets. Om iedereen op de fiets te zetten zijn een langdurige en aanhoudende communicatie en het uitbouwen van een vlot, veilig en comfortabel fietsnetwerk belangrijke hefbomen.

     

Bewoners Geerdegemstraat zoeken mee naar geknipte oplossing voor hun straat

publish date
04.03.2018

Bij de provincie Antwerpen staat de aanleg van een fietsostrade langs de spoorlijn tussen Mechelen en de grens met Zemst op de planning. Deze fietsostrade, de F1 Antwerpen-Mechelen-Brussel, kruist de Geerdegemstraat in Mechelen. Hoe combineren we die fietsostrade het best met de Geerdegemstraat? De provincie Antwerpen voerde hiervoor een verkeersonderzoek uit in de Geerdegemstraat.
 

De ontbrekende schakel van de F1, de fietsostrade die Antwerpen via Mechelen met Brussel verbindt, is slechts een paar kilometer lang. Dit deel loopt van de Steenmolenstraat tot de brug over de E19 en kruist daarbij de Geerdegemstraat.
Samen met het studiebureau onderzocht de provincie Antwerpen verschillende opties voor de kruising van de fietsostrade met de Geerdegemstraat. Om uit te maken wat een mogelijke oplossing is, voerde de provincie Antwerpen een verkeersonderzoek uit op deze straat.

Gedurende negen dagen liet de provincie Antwerpen het doorgaand verkeer in de Geerdegemstraat tellen. In totaal werden
22 091 voertuigen geteld. Tijdens weekdagen reden er gemiddeld 2 792 voertuigen door de Geerdegemstraat en in het weekend 2 032. Maar liefst 84% van het doorgaand verkeer is sluipverkeer en slechts 16% is bestemmingsverkeer. Dit betekent dat op weekdagen meer dan 2 300 voertuigen de Geerdegemstraat gebruiken als sluiproute. Er rijden maar liefst 3 à 4 wagens per minuut door deze straat.

Fietsostrade F1 Antwerpen-Mechelen

Momenteel fietsen er per dag gemiddeld 1 500 fietsers op de fietsostrade F1 Antwerpen-Mechelen ter hoogte van het Atheneum campus Caputsteen. Tijdens de spits loopt dit aantal op naar 250 fietsers per uur en dus 4 fietsers per minuut. Ook voor dit ontbrekende deel van de fietsostrade verwachten de provincie Antwerpen een gelijkaardig aantal fietsers dat ongetwijfeld zal toenemen naar de toekomst toe. Voor de provincie Antwerpen is, in dit verhaal, de veiligheid van de fietser prioritair.

Drie voorstellen voor de kruising van de Geerdegemstraat met de fietsostrade liggen momenteel op tafel:
- ongewijzigde verkeerssituatie in de Geerdegemstraat waarbij de fietsers voorrang krijgen
- richting Geerdegemstraat enkelrichting voor voertuigen met de fietser in de voorrang
- Geerdegemstraat afsluiten voor doorgaand gemotoriseerd verkeer ter hoogte van de kruising met de fietsostrade.

Participatie

De drie mogelijkheden hebben gevolgen voor zowel fietsers als het doorgaand verkeer. Tijdens het infomoment op zaterdag 3 maart konden buurtbewoners hun mening geven. Met de suggesties gaat de provincie Antwerpen verder aan de slag bij het verder uitwerken van de fietsostrade F1 Antwerpen-Mechelen-Brussel.

Fietsostrade F1 Antwerpen-Mechelen krijgt F-markeringen in kunsthars

publish date
25.01.2018

Via de fietsostrade F1 Antwerpen-Mechelen-Brussel fiets je via het station in Berchem voorlopig al tot aan het station Nekkerspoel in Mechelen. Je fietst voornamelijk langs de spoorlijn. Af en toe verander je van spoorzijde of volg je geen fietspad. Om de weg niet uit het oog te verliezen, plaatste de provincie Antwerpen borden met het blauwe F-logo voor fietsostrades. Vanaf nu begeleidt het F-logo je op je fietstocht ook via markeringen op de grond zodat twijfels aan kruisingen verleden tijd zijn.

F-logo op fietsostrade F1 Antwerpen-Mechelen
F-logo op fietsostrade F1 Antwerpen-Mechelen

Op 70 plaatsen op de fietsostrade F1 Antwerpen-Mechelen-Brussel bracht de signalisatiefirma Signco F-logo's aan. Zij ontwikkelden een techniek met kunsthars. Voordeel aan kunsthars is dat het duurzaam, weer- en waterbestendig en minder glad is. Bovendien kunnen we het F-logo ook reflecterend maken. Ideaal tijdens donkere dagen.
De provincie Antwerpen ging niet over één nacht ijs bij de keuze voor kunsthars. Op de F14 Antwerpen-Essen testte de provincie Antwerpen de routetaal met borden en markeringen uit. Op die fietsostrade schilderden we het F-logo op de weg . De geschilderde F-logo's blijken niet slijtvast noch duurzaam. Een andere optie die de provincie Antwerpen onderzocht, was werken met stickers. Deze zijn mooi qua kleur maar met kans op gladheid bij nat weer.
 

Fietsostrades F14 Antwerpen-Essen en F5 Antwerpen-Hasselt via Albertkanaal

In het voorjaar van 2018 zal de firma Trafiroad, in opdracht van de provincie Antwerpen, de F14 Antwerpen-Essen bewegwijzeren. Signco vult opnieuw aan met markeringen op de weg. Voor de fietsostrade F5 Antwerpen-Hasselt langs het Albertkanaal maakt de provincie Antwerpen samen met de firma DLW de eerste signalisatieplannen op. Na bespreking met De Vlaamse Waterweg NV en de betrokken gemeenten, plaatst de provincie Antwerpen ook daar bewegwijzering om de fietsers duidelijkheid te bieden. Op beide trajecten voorziet de provincie Antwerpen ook overzichtsborden zodat je als fietser een duidelijk overzicht krijgt op de totale fietsostrade en mogelijke aansluitingen met andere fietsostrades.

F-logo

Het F-logo is ontstaan op vraag van de fietsers. De vijf Vlaamse provincies werkten samen aan een oplossing: een routetaal met een uniek nummer per fietsostrade, het F-logo, aangepaste verkeersborden en markeringen. Voor meer informatie kan je terecht op www.fietssnelwegen.be , een gezamenlijke website van de provincies.

Gezocht: aannemer voor fietsostrade Antwerpen-Lier

publish date
08.11.2017

De eerste uitvoeringsplannen voor de fietsostrade F11 Antwerpen-Lier zijn klaar en de omgevingsvergunning is aangevraagd voor 3,7 km van de 10 km fietsostrade . De provincie Antwerpen zoekt nu een aannemer voor de bouw ervan.

Het project situeert zich tussen de spoorbrug van de Vosstraat (luchthaven Deurne) tot en met de aansluiting op de Oude Steenweg ter hoogte van de bestaande fietstunnel in Boechout. Het traject ligt op grondgebied Deurne en Mortsel ten noorden van de spoorlijn (L15) Antwerpen-Lier. Met de bouw van een fietsbrug kruist de fietsostrade de spoorweg op de grens tussen Mortsel en Boechout waarna het traject verder loopt via de Victor Heylenlei en de Oude Steenweg.


Ben je geïnteresseerd om deze werken uit te voeren? Of ken je een aannemer dat hiervoor in aanmerking komt? Je vindt alle informatie over de openbare procedure op deze webpagina.


Intekenen kan tot 11 december 2017.
 

Volgende van de detaillijst