Vragen over fietsen

Heb je een concrete vraag over fietsen in de provincie? Of ben je op zoek naar je verloren fiets? Waar meld je die put in het wegdek? Of wat moet je doen als een bewegwijzerbord verdwenen is? 

Via Steunpunt Fiets, de Routedokter, Gevonden fietsen of via meldpunt fietspaden vind je ongetwijfeld je antwoord.  

71% 71% van de inwoners van de provincie Antwerpen fietst!