Provincie Antwerpen zet volop in op verkeersveiligheid

publish date
17.10.2019

Provincie Antwerpen schakelt kennis over verkeerseducatie in bij het ondersteunen van gemeenten in het project Verkeersveilige Gemeente. 

Vanaf juni 2020 verlegt de provincie Antwerpen haar focus van verkeerseducatie naar verkeersveiligheid in het kader van  het project Verkeersveilige Gemeente. Als provincie Antwerpen nemen we voortaan een gemeenteoverschrijdende, coördinerende rol op. Dit ligt in de lijn van een doelstelling uit het bestuursakkoord: we focussen op de ondersteuning van lokale besturen, m.a.w we werken meer B-2-B, in dit geval van bestuur tot bestuur. Verkeerseducatie heeft een duidelijke rol in een goed gemeentelijk verkeersveiligheidsbeleid. En we begeleiden voortaan gemeenten om een verkeerseducatieve werking voor hun scholen op te bouwen.

Op 18 oktober 2019 organiseerde de provincie Antwerpen een volledige dag vol inspiratie, netwerken en belonen voor gemeenten, politiezones en basisscholen. In de voormiddag ontvingen we de gemeenten Balen, Beerse, Herenthout, Hoogstraten, Kasterlee, Lint, Rumst, Vosselaar, Zandhoven en Zoersel. Deze 10 gemeenten nemen, naast 15 anderen, deel aan het project Verkeersveilige Gemeente. De namiddag stond in het teken van 71 verkeersactieve scholen van het verkeersproject 10op10.

Tijdens het schakelmoment sloten de 10 gemeenten samen het eerste deel van het coachingstraject af. In dit traject begeleiden de Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV), de vzw Ouders van Verongelukte Kinderen, de provincie Antwerpen en de federale diensten van de gouverneur hen bij het opstellen van een actieplan verkeersveiligheid. Daarin komen vijf grote thema’s aan bod: engagement, educatie en communicatie, infrastructuur, handhaving en evaluatie. We hebben de gemeenten en politiezones goede praktijkenvoorbeelden, interessante tips en meer informatie over het verdere verloop van het project aangeboden. Want nu het actieplan er ligt, komt de provincie Antwerpen nog meer in actie door de gemeenten te begeleiden bij het uitvoeren van dit actieplan met onder andere gratis vormingen, begeleidingen op locatie, een nieuwsbrief en lesfiches.

In de namiddag kregen 41 scholen van het basisonderwijs een 1e, 2e of 3e deellabel van het 10op10-project. Ze hebben allemaal hun verkeerswerking actief verbeterd en leerlingen aan de hand van praktijkoefeningen wegwijs gemaakt in het verkeer. De provincie Antwerpen ondersteunt elke deelnemende school met onder meer een begeleiding op maat, gratis vorming, kant-en-klare lesfiches en de vrolijke mascotte Millo.