Boechout, Brecht, Geel, Hemiksem, Lille, Meerhout en Mol starten het traject verkeersveilige Gemeente

publish date
22.02.2021

De gemeenten Boechout, Brecht, Geel, Hemiksem, Lille, Meerhout, Mol en hun politiezones nemen deel aan het startoverleg Verkeersveilige Gemeente. Ze onderschrijven de missie om te streven naar nul verkeersslachtoffers in de provincie Antwerpen en ondertekenen het SAVE-charter. Het startoverleg is een eerste kennismaking met het traject Verkeersveilige Gemeente waarbij gemeenten een eigen actieplan verkeersveiligheid opstellen en uitvoeren onder begeleiding van de vier projectpartners.

logo Verkeersveilige Gemeente
Verkeersveilige Gemeente

Het traject is een samenwerking tussen de provincie Antwerpen, de Federale Diensten van de Gouverneur, de Vlaamse Stichting Verkeerskunde en de vzw Ouders van Verongelukte Kinderen. We begeleiden de gemeenten en politie bij de opmaak en uitvoering van een actieplan verkeersveiligheid. De provincie Antwerpen ondersteunt met onder meer begeleidingen op locatie, gratis vormingen, een nieuwsbrief en infofiches. De ondertekening van het SAVE-charter vormt de eerste stap van het traject Verkeersveilige Gemeente.  

 

 

Actieplan

De ruggengraat van het actieplan bestaat uit de vijf pijlers van verkeersveiligheid, ook wel de vijf E’s genoemd:

·        beleid en organisatie (engagement)

·        educatie en communicatie (education)

·        infrastructuur (engineering)

·        handhaving (enforcement)

·        evaluatie en monitoring (evaluation)

Binnen elke pijler leggen de gemeenten prioriteiten vast op korte en lange termijn en bouwen ze regelmatig evaluatie in. Om de doelen van het actieplan te bereiken is nauwe samenwerking met de lokale politie en alle maatschappelijke actoren cruciaal. Bij alle medewerkers en beleidsverantwoordelijken van Boechout, Brecht, Geel, Hemiksem, Lille, Meerhout en Mol willen we een verkeersveiligheidsreflex ontwikkelen en versterken. Het is belangrijk dat de visie op alle niveaus en door alle medewerkers gedragen en uitgevoerd wordt.

Deelnemers

Al 56 van de 69 Antwerpse gemeenten stelden zich kandidaat voor deelname aan het traject, 15 van hen konden starten in 2018 en telkens nog eens 10 in 2019 en 2020. Dit jaar starten opnieuw 7 gemeenten.

Werken aan verkeersveiligheid doe je niet alleen. Dat 56 gemeenten en hun politiezones zich kandidaat stelden, motiveert. Zolang er doden en zwaargewonden vallen in het verkeer blijft de inzet op verkeersveiligheid cruciaal. Het doel is en blijft nul slachtoffers. Dat gemeenten en politiezones deze doelstelling massaal onderschrijven, betekent dat ze om de veiligheid van hun inwoners geven.