PRUP Groengebied Terhagen Boom

We zetten volop in op natuurbeleving in het groengebied en schrappen de mogelijkheid om een golfterrein aan te leggen. We laten uitdrukkelijk geen camping en geen grootschalige hoogdynamische recreatie toe. Wat wel kan, is uitrusting in functie van wandelen, fietsen, spelen en natuurbeleving, bijvoorbeeld picknicktafels of een infobord. Aan de Kapelstraat voorzien we een kleine zone voor lokale recreatie. Die locatie is bewust gekozen omdat je die bereikt zonder door het bos te rijden. 

PRUP Groengebied Terhagen Boom: situering op luchtfoto
Situering op luchtfoto

Openbaar onderzoek ontwerp-PRUP

Op 27 oktober 2022 keurde de provincieraad het ontwerp-PRUP goed. Tijdens het openbaar onderzoek, van 21 november 2022 tot en met 19 januari 2023, kun je het ontwerp-PRUP hieronder downloaden of het gaan inkijken in:

  • het provinciehuis van Antwerpen: Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen;
  • het gemeentehuis van Boom: dienst Omgeving, Antwerpsestraat 44, 2850 Boom;
  • het gemeentehuis van Rumst: dienst Omgeving, Koningin Astridplein 12, 2840 Rumst.

Reageren op het ontwerp-PRUP doe je op de wettelijk bepaalde manier: schriftelijk, van 21 november 2022 tot en met 19 januari 2023 en gericht aan de Procoro (Provinciale Commissie voor Ruimtelijke Ordening) op één van de volgende manieren:

  • per e-mail aan procoro@provincieantwerpen.be;
  • per aangetekende brief of door afgifte tegen ontvangstbewijs:
  • aan de Procoro, Provinciehuis, Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen;
  • aan het gemeentebestuur van Rumst, dienst Omgeving, Koningin Astridplein 12, 2840 Rumst;
  • aan het gemeentebestuur van Boom, dienst Omgeving, Antwerpsestraat 44, 2850 Boom;
  • door afgifte tegen ontvangstbewijs tijdens de infomarkt op woensdag 30 november 2022.

Tip: Bezoek de infomarkt voor een samenvatting van het ontwerp-PRUP en om vragen te stellen aan de projectleider. Je komt langs wanneer het jou het beste past op woensdag 30 november 2022 tussen 19 en 21 uur in het gemeenschapscentrum de Gam in Rumst (Kard.Cardijnstraat 31).

In de recentste versie van de procesnota lees je wat er tot nu toe gebeurde en welke stappen nog volgen.

Volgende stappen

Het openbaar onderzoek is de laatste kans om je mening te geven vooraleer we komen tot een definitief PRUP dat de voorschriften voor toekomstige omgevingsvergunningen bepaalt. 

Bodemsanering

Het PRUP gaat niet over de noodzakelijke bodemsanering van de kleiputten. Het gaat over de bestemming en de functie van het gebied: waarvoor en op welke manier mag het gebruikt worden. De Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij (POM) Antwerpen coördineert de bodemsanering van de kleiputten. Het gebied valt min of meer samen met het plangebied van dit PRUP. Je leest meer over de bodemsanering op www.kleiputtenterhagen.be.