PRUP Groengebied Terhagen Boom

We zetten volop in op natuurbeleving in het groengebied en schrappen de mogelijkheid om een golfterrein aan te leggen. We laten uitdrukkelijk geen camping en geen grootschalige hoogdynamische recreatie toe. Wat wel kan, is uitrusting in functie van wandelen, fietsen, spelen en natuurbeleving, bijvoorbeeld picknicktafels of een infobord. Aan de Kapelstraat voorzien we een kleine zone voor lokale recreatie. Die locatie is bewust gekozen omdat je die bereikt zonder door het bos te rijden. 

PRUP Groengebied Terhagen Boom: situering op luchtfoto
Situering op luchtfoto

Stand van zaken

In juni 2023 stelde de provincieraad het PRUP definitief vast en de Vlaamse overheid besloot het niet te schorsen of vernietigen. Op 17 augustus 2023 publiceerden we het PRUP in het Belgisch Staatsblad waardoor het op 31 augustus 2023 in werking treedt. Vanaf dan gelden dus de nieuwe stedenbouwkundige voorschriften.

Bodemsanering

Het PRUP gaat niet over de noodzakelijke bodemsanering van de kleiputten. Het gaat over de bestemming en de functie van het gebied: waarvoor en op welke manier mag het gebruikt worden. De Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij (POM) Antwerpen coördineert de bodemsanering van de kleiputten. Het gebied valt min of meer samen met het plangebied van dit PRUP. Je leest meer over de bodemsanering op www.kleiputtenterhagen.be.