PRUP Groengebied Terhagen Boom

We zetten volop in op natuurbeleving in het groengebied en schrappen de mogelijkheid om een golfterrein aan te leggen. We laten uitdrukkelijk geen camping en geen grootschalige hoogdynamische recreatie toe. Wat wel kan, is uitrusting in functie van wandelen, fietsen, spelen en natuurbeleving, bijvoorbeeld picknicktafels of een infobord. Aan de Kapelstraat voorzien we een kleine zone voor lokale recreatie. Die locatie is bewust gekozen omdat je die bereikt zonder door het bos te rijden. 

PRUP Groengebied Terhagen Boom: situering op luchtfoto
Situering op luchtfoto

Stand van zaken

Momeneel verwerken we de reacties die we ontvingen tijdens het openbaar onderzoek over het ontwerp-PRUP Groengebied Terhagen. Dat openbaar onderzoek liep van 21 november 2022 tot en met 19 januari 2023. Op woensdag 30 november 2022 organiseerden we ook een infomarkt over het ontwerp-PRUP. De posters die we toen ophingen, kun je hieronder downloaden.

In de recentste versie van de procesnota, ook hieronder downloadbaar, lees je wat er tot nu toe gebeurde en welke stappen nog volgen. Het is in ieder geval de bedoelig om na de verwerking van de reacties uit het openbaar onderzoek te komen tot een definitief PRUP dat de voorschriften voor toekomstige omgevingsvergunningen bepaalt.

Bodemsanering

Het PRUP gaat niet over de noodzakelijke bodemsanering van de kleiputten. Het gaat over de bestemming en de functie van het gebied: waarvoor en op welke manier mag het gebruikt worden. De Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij (POM) Antwerpen coördineert de bodemsanering van de kleiputten. Het gebied valt min of meer samen met het plangebied van dit PRUP. Je leest meer over de bodemsanering op www.kleiputtenterhagen.be.