PRUP Groengebied Terhagen Boom

We zetten volop in op natuurbeleving in het groengebied en schrappen de mogelijkheid om een golfterrein aan te leggen. We laten uitdrukkelijk geen camping en geen grootschalige hoogdynamische recreatie toe. Wat wel kan, is uitrusting in functie van wandelen, fietsen, spelen en natuurbeleving, bijvoorbeeld picknicktafels of een infobord. Aan de Kapelstraat voorzien we een kleine zone voor lokale recreatie. Die locatie is bewust gekozen omdat je die bereikt zonder door het bos te rijden. 

PRUP Groengebied Terhagen Boom: situering op luchtfoto
Situering op luchtfoto

Scopingnota

De reacties uit de publieke raadpleging en de adviezen over de startnota en de eerste procesnota gebruikten we om de startnota verder uit te werken tot een scopingnota. De eerste versie daarvan, herwerkten we tot een tweede versie. Wat we tot nu toe deden en hoe we verder gaan, lees je in de aangevulde procesnota. Een overzicht van wat we aanpasten:

  • Verduidelijking dat dit PRUP niet gaat over de noodzakelijke bodemsanering maar wel over de bestemming en de functie van het gebied. Het PRUP zal aangeven waarvoor en op welke manier het gebied gebruikt mag worden.
  • Beslissing van het Vlaamse departement Omgeving dat we geen plan-MER (MilieuEffectenRapport) moeten opmaken.

Volgende stappen

Op basis van de scopingnota werken we een concreter ontwerp-PRUP uit waarover iedereen opnieuw zijn mening kan geven via een openbaar onderzoek. Pas daarna komen we tot een definitief PRUP dat de voorschriften voor toekomstige omgevingsvergunningen bepaalt. 

Bodemsanering

Het PRUP gaat niet over de noodzakelijke bodemsanering van de kleiputten. Het gaat over de bestemming en de functie van het gebied: waarvoor en op welke manier mag het gebruikt worden. De Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij (POM) Antwerpen coördineert de bodemsanering van de kleiputten. Het gebied valt min of meer samen met het plangebied van dit PRUP. Je leest meer over de bodemsanering op www.kleiputtenterhagen.be.