PRUP Fabiolakruispunt en Lostraat Heist-op-den-Berg

De Liersesteenweg of N10 is een belangrijke verkeersas en gewestweg die dwars door Heist-op-den-Berg loopt. Erlangs zijn vooral winkels en bedrijven gevestigd, met hier en daar ook wat woningen, telkens met een eigen in/uitrit. We willen die detailhandel die omwille van hun specifieke eigenheid of soort product niet in de handelskern thuishoort, een plek geven in clusters ter hoogte van het Fabiolakruispunt en de Lostraat. De nieuwe stedenbouwkundige voorschriften bepalen zowel de inrichting van de clusters als de inpassing ervan in de omgeving. 

Volgende stappen

De opmaak van het PRUP gaat officieel van start met de opmaak van een startnota en een procesnota. In de startnota staat wat we met het PRUP willen bereiken. In de procesnota beschrijven we hoe we het PRUP opmaken en hoe we daarbij de handelaars, de bedrijven, de omwonenden en geïnteresseerden betrekken.

Op de hoogte blijven? 

Schrijf je in op de nieuwsbrief over dit PRUP via onderstaande knop. Je ontvangt een eerste mailtje om je inschrijving te bevestigen. Daarna ontvang je regelmatig nieuws over de opmaak van dit PRUP en verneem je hoe en wanneer je je mening kunt geven. Door je in te schrijven, verklaar je je akkoord met de privacyverklaring van de provincie Antwerpen

Achtergrond

Het groeperen van winkels past in de intergemeentelijke visie die met het EFRO-project 'Baanwinkels en gemeenten op één lijn' voor de hele N10, van Lier tot Heist-op-den-Berg, is opgemaakt.

Het project staat wel los van de aanleg van de ovonde, fietstunnels en fietspaden door het Vlaamse Agentschap Wegen en Verkeer.