PRUP Regionale ontsluiting Geel bis

Een nieuwe weg inplannen in een stedelijke omgeving is geen sinecure. In de zomer van 2018 gingen we van start met een online enquête gevolgd door twee dialoogmarkten. Einde 2019 was de startnota voor het PRUP Regionale ontsluiting Geel bis klaar en kon iedereen er zijn mening over geven tijdens de publieke raadpleging.

Samen met de stad Geel, enkele Vlaamse adviesinstanties en onafhankelijke milieuexperten gingen we daarmee aan de slag om te komen tot zeven mogelijke locaties voor de nieuwe weg. We onderzochten welke effecten elke locatie zou hebben op zaken als mobiliteit, biodiversiteit, lucht, water, geluid, mens en omgeving. De conclusies liggen aan de basis van de keuze voor de zone tussen Fittelaarsdijk-Binnenblok en Katersberg. In het ontwerp-PRUP hebben we dat verder uitgewerkt: het legt de voorkeurslocatie vast en bepaalt de randvoorwaarden om de hinder op mens en milieu te beperken. De provincieraad keurde op 22 juni 2023 dat ontwerp-PRUP goed. We nodigen iedereen uit om er zijn mening over te geven tijdens het openbaar onderzoek van 18 augustus tot en met 16 oktober 2023. We organiseren ook een infomarkt op dinsdag 5 september 2023 in zaal de Waai, Werft 28 in Geel.

Je mening geven?

Het ontwerp-PRUP en de ontwerp-plan-MER inkijken doe je:

  • hieronder;
  • in het provinciehuis, Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen;
  • in het stadhuis van Geel, Werft 20, 2440 Geel (maak een afspraak online via www.geel.be/openbaar-onderzoek-inkijken of telefonisch op 014 56 77 77).

Reageren doe je schriftelijk, van vrijdag 18 augustus tot en met maandag 16 oktober 2023, op één van de volgende manieren:

  • per e-mail aan procoro@provincieantwerpen.be;
  • per aangetekende brief aan de Procoro (Provinciale Commissie voor Ruimtelijke Ordening) van Antwerpen, Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen;
  • bij afgifte tegen ontvangstbewijs:
  • in het provinciehuis, Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen;
  • in het stadhuis van Geel, Werft 20, 2440 Geel;
  • op de infomarkt van 5 september 2023.

Volgende stappen

Ook de wettelijk bepaalde adviesinstanties bekijken het ontwerp-PRUP een laatste keer en bezorgen hun advies. De provincie Antwerpen bekijkt alle adviezen en reacties grondig en past het ontwerp, indien nodig, aan. Zo komt ze tot een definitief PRUP. Pas als er een definitief PRUP is, kan AWV het exacte tracé vastleggen, een vergunning aanvragen en de weg aanleggen.

Op de hoogte blijven?

Blijf je graag op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en krijg je graag informatie om aan het openbaar onderzoek deel te nemen? Schrijf je dan in op onze nieuwsbrief via onderstaande knop. Met je inschrijving verklaar je je akkoord met de privacyverklaring van de provincie Antwerpen.

Wat vooraf ging

Klik door voor meer informatie over het participatietraject en de voorgaande stappen in de opmaak van het PRUP Regionale ontsluiting Geel bis.