Wegverbinding N18-N118

Met de reacties en adviezen uit de publieke raadpleging herwerkten we de startnota tot de scopingnota. In het eerste hoofdstuk behandelen we de adviezen en reacties uit de publieke raadpleging die we niet rechtstreeks in de startnota konden verwerken. Zo ontvingen we heel wat suggesties om de verkeersveiligheid op een andere manier te verbeteren, zonder ingrijpende infrastructuurwerken. Bijvoorbeeld door het scheiden van doorgaand en plaatselijk verkeer, het invoeren van een kilometerheffing of het verbieden van vrachtverkeer. Jammer genoeg kunnen die verkeersingrepen alleen het vrachtverkeer niet uit de kernen van Mol, Dessel en Retie krijgen. Ze zijn wel waardevol als extra maatregel. Het plan-MER (MilieuEffectenRapport) zal uitwijzen welke ingrepen al dan niet wenselijk zijn.

Volgende stappen

De MER-deskundigen zijn gestart met de opmaak van het plan-MER (MilieuEffectenRapport). Ze onderzoeken de mogelijke effecten van de verschillende alternatieven op mobiliteit, bodem, lucht, geluid en trillingen, water, biodiversiteit, landschap, klimaat, gezondheid en omgeving. Hun eerste bevindingen noteren ze in een ontwerp-plan-MER dat we gebruiken om tot een doordacht voorontwerp-PRUP te komen. In de daaropvolgende stap, die van het ontwerp-PRUP, kunt u weer uw mening geven tijdens het openbaar onderzoek. Pas daarna komen we tot een definitief PRUP. Hoe we het PRUP opmaken, lees je in de recentste versie van de procesnota.

Meer nieuws?

Blijf je graag op de hoogte van de laatste ontwikkelingen? Schrijf je dan in op onze nieuwsbrief via onderstaande knop. De nieuwsbrief bevat ook informatie over de opmaak van het PRUP Regionale ontsluiting Geel bis. Met je inschrijving verklaar je je akkoord met de privacyverklaring van de provincie Antwerpen.