Planten en dieren

Provinciaal Groendomein De Averegten is een gevarieerd gebied met een evenwichtige afwisseling tussen open ruimte en gesloten bos. De open ruimten worden voornamelijk beheerd als graasweiden voor de dieren (herten, schapen, paarden) als hooiweide of als picknickweide.
Door deze gevarieerde afwisseling leven er heel wat dieren die hun prooi vinden in het open gebied. De kerkuil broedt in de boerderij, de steenuil in een oude holle wilg, de ransuil in de eikenboom.
Allen vinden hun prooi in de weilanden rond Hallaaraard en de boerderij.

Dieper in het bos wonen o.a. de vos, marterachtigen zoals bunzing, hermelijn en wezel, grootoorvleermuizen en bosuil.
Ook deze jagers kunnen overleven omdat ze voldoende prooidieren vinden. In de verschillende poelen die het domein rijk is leven naast kikkers en padden minder bekende soorten als de levendbarende salamander. In het voorjaar kan je met een beetje geluk de hazelworm zien zonnen op het dolomiet van de toegankelijke groene wandelroute.

Bioboerderij

De boerderij is toe aan een grondige renovatie, de werken starten nog dit voorjaar. Voor daarna zijn we op zoek naar een nieuwe kwaliteitsvolle bestemming, waarin we ons educatief aanbod verder kunnen uitbreiden. We zijn hiervoor in onderhandeling met een aantal mogelijke partners.

We hopen op uw begrip en kijken al uit naar de heropening van de boerderij!

Plantentuin Florete Flores

Florete Flores  is een collectietuin met een bijzondere geschiedenis waarvan de oorsprong ligt in het toenmalige polderdorp Oorderen. Toen Oorderen door de havenuitbreiding in de helft van de vorige eeuw van de kaart verdween, bracht René Vertommen (1920 – 2011) de tuin mee naar Heist-op-den-Berg.

De tuin is opgedeeld in volgende thema’s: bijenplanten, bodembedekkers, insectenplanten, nutsplanten, kruidenplanten, varens, vlinderplanten en klimplanten.

Je moet geen botanicus zijn om van deze tuin vol planten en bloemen te genieten, het gonst hier letterlijk van het leven.

Opvallend in het landschap zijn de honderden meters lange hagen aan de randen van de weilanden. Deze hagen die voornamelijk bestaan uit meidoorn zijn groene linten waarlangs dieren zich veilig kunnen verplaatsen of waarin ze hun nest kunnen bouwen.

Natuurliefhebbers vinden hier rustige observatiepunten voor het waarnemen van o.a. roodborsttapuit, kievit, graspieper, boerenzwaluw e.a.

Bijenhal

Op de oever van de educatieve vijver ligt de bijenhal. De imkers van de Buc – Carbie vereniging geven hier jaarlijks een reeks cursussen voor kandidaat imkers en geleide bezoeken aan schoolklassen en verenigingen.