Planten en dieren

De Averegten biedt afwisseling tussen open ruimtes en gesloten bos. De open ruimten worden voornamelijk beheerd als graasweiden voor de dieren, als hooiweide of picknickweide.
Door deze gevarieerde afwisseling leven er heel wat dieren die hun prooi vinden in het open gebied. De kerkuil broedt in de boerderij, de steenuil in een oude holle wilg, de ransuil in de eikenboom.
Allen vinden hun prooi in de weilanden rond Hallaaraard en de boerderij.

Dieper in het bos wonen o.a. de vos, marterachtigen zoals bunzing, hermelijn en wezel, grootoorvleermuizen en bosuil.
Ook deze jagers kunnen overleven omdat ze voldoende prooidieren vinden. In de verschillende poelen die het domein rijk is leven naast kikkers en padden minder bekende soorten als de levendbarende salamander. In het voorjaar kan je met een beetje geluk de hazelworm zien zonnen op het dolomiet van de toegankelijke groene wandelroute.

Boerderij

Het domein werkt al enkele jaren samen met de afdeling ‘Landbouw’ van GO! Atheneum Heist-op-den-Berg voor het verzorgen van streekeigen dieren in het domein. Dit werpt zijn vruchten af, er zijn intussen zelfs al nieuwe dieren geboren. Steunpunt Levend Erfgoed vzw, dat opkomt voor oude en streekeigen rassen, erkent en ondersteunt het waardevolle werk dat hier is geleverd. Het erkenningsschild ‘Levend Erfgoedhof’ hangt aan de boerderij van De Averegten te pronken.

Steunpunt Levend Erfgoed (SLE) is een vereniging die ijvert voor het behoud van onze oude lokale, streekeigen rassen van neerhof- en landbouwdieren: kippen, kalkoenen, eenden, ganzen, duiven, konijnen, honden, schapen, geiten, varkens, runderen en paarden. Ze kunnen daarbij rekenen op de steun van vrijwilligers, bedrijven, scholen en diverse overheden. Eind 2018 lanceerde SLE het Levend Erfgoedhoflabel, GO! Atheneum Heist-op-den-Berg is de eerste school die het label behaalde.

Steunpunt Levend Erfgoed: www.sle.be

Plantentuin

Plantentuin Florete Flores

Florete Flores  is een collectietuin met een bijzondere geschiedenis waarvan de oorsprong ligt in het toenmalige polderdorp Oorderen. Toen Oorderen door de havenuitbreiding in de helft van de vorige eeuw van de kaart verdween, bracht René Vertommen (1920 – 2011) de tuin mee naar Heist-op-den-Berg.

De tuin is opgedeeld in volgende thema’s: bijenplanten, bodembedekkers, insectenplanten, nutsplanten, kruidenplanten, varens, vlinderplanten en klimplanten.

Je moet geen botanicus zijn om van deze tuin vol planten en bloemen te genieten, het gonst hier letterlijk van het leven.

Opvallend in het landschap zijn de honderden meters lange hagen aan de randen van de weilanden. Deze hagen die voornamelijk bestaan uit meidoorn zijn groene linten waarlangs dieren zich veilig kunnen verplaatsen of waarin ze hun nest kunnen bouwen.

Natuurliefhebbers vinden hier rustige observatiepunten voor het waarnemen van o.a. roodborsttapuit, kievit, graspieper, boerenzwaluw e.a.

Bijenhal

Op de oever van de educatieve vijver ligt de bijenhal. De imkers van de Buc – Carbie vereniging geven hier jaarlijks een reeks cursussen voor kandidaat imkers en geleide bezoeken aan schoolklassen en verenigingen.