Planten en dieren

Waarnemingen.be daagt je uit in 2018! Zet jij Hertberg mee op de kaart?

In 2018 blaast Waarnemingen.be tien kaarsjes uit. Een bijzonder moment waaraan ook Hertberg zijn steentje wil bijdragen! Het domein zal dit jaar regelmatig acties op poten zetten rond deze 10de verjaardag.

Ook jij kan deelnemen als waarnemer aan de '10 jaar Waarnemingen.be competitie', wel inschrijven voor 15 maart. Daarnaast wordt ook een competitie tussen natuurgebieden georganiseerd. Er vallen mooie prijzen te verdienen voor het gebied waar in 2018 de meeste soorten worden gemeld, en ook voor het gebied waar de meeste nieuwe soorten voor het gebied worden gemeld.

Heb je zin om als natuurstudiewerkgroep, beheerteam, natuurafdeling, vriendengroep ... Hertberg eens volledig uit te kammen? Meld je dan voor 15 maart aan bij de actie en spoor alvast de natuurkenners en waarnemers uit je buurt aan om volgend jaar extra op zoek te gaan in jouw gebied!

Het waarnemingsgebied waaraan je moet refereren is “Herselt - Hertberg (Groendomein provincie Antwerpen - regio Kempen)”.

 

 

 

Eekhoorn

Wandelen in een domein dat al sinds twee eeuwen ononderbroken bebost is, het is een unieke ervaring!

Hertberg maakt deel uit van de voormalige de Merodebossen.
Een eindeloos gebied van bos en natuur in een aantrekkelijke regio waar drie provincies elkaar raken.

We treffen er enkele 'bergen' aan, getuigenheuvels (of ijzerzandsteenheuvels) uit een ver verleden, toen de Diestiaanzee tot in deze contreien reikte. In tegenstelling tot de zandige Kempen die tot enkele decennia geleden meestal waren begroeid met grote oppervlakten heide, stellen we op de oudste beschikbare geografische kaart (de Ferrariskaart uit 1775) vast dat Hertberg toen reeds volledig bebost was, vooral met naaldhout.

Tot de tweede helft van de twintigste eeuw waren deze naaldbossen economisch belangrijk als stuthout voor de steenkoolmijnen.

Je vindt er typische diersoorten terug waaronder ree, vos, eekhoorn, bunzing, wezel, hermelijn, bosuil en havik .