Planten en dieren

Eekhoorn

Wandelen in een domein dat al sinds twee eeuwen ononderbroken bebost is, het is een unieke ervaring!

Hertberg maakt deel uit van de voormalige de Merodebossen.
Een eindeloos gebied van bos en natuur in een aantrekkelijke regio waar drie provincies elkaar raken.

We treffen er enkele 'bergen' aan, getuigenheuvels (of ijzerzandsteenheuvels) uit een ver verleden, toen de Diestiaanzee tot in deze contreien reikte. In tegenstelling tot de zandige Kempen die tot enkele decennia geleden meestal waren begroeid met grote oppervlakten heide, stellen we op de oudste beschikbare geografische kaart (de Ferrariskaart uit 1775) vast dat Hertberg toen reeds volledig bebost was, vooral met naaldhout.

Tot de tweede helft van de twintigste eeuw waren deze naaldbossen economisch belangrijk als stuthout voor de steenkoolmijnen.

Je vindt er typische diersoorten terug waaronder ree, vos, eekhoorn, bunzing, wezel, hermelijn, bosuil en havik .