Planten en dieren

Hazelworm

Het fraaie golvende terrein herbergt veel dieren zoals de zwarte specht, kruisbek, boomklever, sperwer, haas, vos en ree.
In de zomer is de brede wespenorchis een algemene verschijning.

Historisch

Tot het begin van de twintigste eeuw groeide er heide op deze zandgrond. In de loop van de eeuw werd deze verdrongen door grove den geplant tijdens de steenkoolindustrie.

Na de achteruitgang van steenkoolmijnen werden de naaldbossen gedund en exoten als Amerikaanse vogelkers en Amerikaanse eik verwijderd. Hierdoor kreeg de begroeiing een meer open en natuurlijk karakter.