Planten en dieren

Hazelworm

Het fraaie golvende terrein herbergt veel dieren zoals de zwarte specht, kruisbek, boomklever, sperwer, haas, vos en ree.
In de zomer is de brede wespenorchis een algemene verschijning.

Historisch

Tot het begin van de twintigste eeuw groeide er heide op deze zandgrond. In de loop van de eeuw werd deze verdrongen door grove den geplant tijdens de steenkoolindustrie.

Na de achteruitgang van steenkoolmijnen werden de naaldbossen gedund en exoten als Amerikaanse vogelkers en Amerikaanse eik verwijderd. Hierdoor kreeg de begroeiing een meer open en natuurlijk karakter.

Waarom je paddenstoelen beter laat staan

Paddenstoelen plukken buiten je eigen tuin is wettelijk niet toegestaan. Ze zijn zeer nuttig in ons ecosysteem. Paddenstoelen zijn bijvoorbeeld belangrijk herfstvoedsel voor eekhoorns, reetjes, slakken en larven van insecten.

Maar het allerbelangrijkste argument om paddenstoelen te laten staan: het blijft gevaarlijk om ze te plukken! Zelfs voor experts zijn er niet-eetbare soorten die moeilijk te onderscheiden zijn van eetbare paddenstoelen.