Planten en dieren

Bos- en heidegebied vol leven

In de naald- en loofbossen wonen zoogdieren zoals ree, vos, muis en eekhoorn en allerlei vogelsoorten waaronder de zwarte specht, boomklever, bonte vliegenvanger, goudhaantje, bosuil en buizerd.

Vijvers liggen verspreid over het domein. Een uniek grachtensysteem voedt deze vijvers met kalkrijk water uit het Kempisch kanaal.

In het Prinsenpark vind je ook heel wat heidegebied, dat de volgende jaren nog zal uitgebreid worden. Met het nieuwe veldgidsje kun je zelf op onderzoek en zo de groep soorten (=multisoorten) die in heide voorkomen herkennen.

Zij zijn zo gekozen dan hun aan- of afwezigheid de beheerder meer vertelt over de kwaliteit van de heide. Naast andere methodes helpen deze soorten om het heidebeheer te evalueren.

groenpootruiter

De gevleugelde bezoekers aan de verschillende vijvers zijn dé droom van vogelspotters.

Vogelkijkhutten

Er zijn twee vogelkijkhutten en één vogelkijkwand van waaruit je de gevleugelde bezoekers van de verschillende vijvers ongemerkt kunt observeren.

Kijkhut aan de Grote vijver
 

Een eerste kijkhut staat iets voorbij het zichtpunt van de Gertryvijver.
 
Kijkhut aan de droge vijver
 
De andere vogelkijkhut staat aan de Kleine Hooibeekvijver of droge vijver. De wandelaar weet dan dat hij halverwege de gele wandelweg is.
 
Kijkwand aan de Kattesteertvijver
 
De vogelkijkwand ligt op het eilandje van de Kattesteertvijver langs de kasseiweg naar Geel Ten Aard is pas totaal vernieuwd en vergroot. Een paradijs voor de vogelspotters en fotografen!

Noteer je waarnemingen op de site van Natuurpunt via www.waarnemingen.be

Wie heeft zijn huisje in het Prinsenpark?

Sinds 1977 brengt de vogelringer jonge vogels in de nestkastjes in het park in kaart. Meer dan 45.000 diertjes werden al geringd en hele generaties vogels kunnen we zo terugvinden. Op het ringetje staat een uniek nummer waarmee iedere vogel gemerkt wordt. Het ringen zelf is een secuur werkje, de vogeltjes ondervinden geen enkele hinder van de ring of het aanbrengen ervan.