275.000 euro subsidies voor duurzamer logies

publish date
02.09.2021

Toekomstgericht investeren? Allesbehalve evident voor uitbaters van toeristisch logies in volle herstelperiode. Met de steun van het Provinciaal Stimulusprogramma lukt dat wél.
16 toeristische ondernemers ontvangen samen bijna 275.000 euro subsidies voor ingrepen rond hoofdzakelijk duurzaamheid en digitalisering.

Aansluitend bij het Vlaams stimulusprogramma maakt de provincie Antwerpen bijna 275.000 euro vrij om toeristisch logies te ondersteunen bij investeringen in gezondheidsmaatregelen, ecologie, digitalisering en professionalisering.
Conform de afspraken met Toerisme Vlaanderen geeft de provincie voorrang aan inspanningen om het internationale duurzaamheidslabel Green Key te behalen of een vlottere online boekbaarheid te realiseren.

16 blije logiesuitbaters

Zestien logiesuitbaters - drie uit de stad Antwerpen, elf uit de Kempen en twee uit Scheldeland - ontvingen een positief antwoord.
De plannen variëren van groene verwarmingsinstallaties of een CO²-gestuurd ventilatiesysteem tot de aanleg van een tuin voor de gasten of een automatisering van de check-in.
De provinciale steun bestaat uit een renteloze lening over vijf jaar en 25% subsidie, met een maximumbedrag van 20.000 euro per dossier.
Uiterlijk op 1 juli 2022 moeten de projecten afgerond zijn.
PS: 50 ondernemers uit de provincie ontvangen Vlaamse subsidies.