Aftellen naar fietsnetwerk 2026

publish date
29.02.2024

Hoe maken we het fietsknooppuntennetwerk extra aantrekkelijk, veilig en comfortabel? Samen met uiteenlopende partners bereidt Toerisme Provincie Antwerpen het fietsnetwerk 2026 voor.

Het fietsknooppuntennetwerk is nooit ‘af’.
Om de vijf jaar plant Toerisme Provincie Antwerpen een grondige screening.
De update gebeurt in samenwerking met heel wat partners.

Timing

2023: opstart en oproep aan partners

2024: verzameling input via ArcGIS-platform + selectie routes, inventarisatie missing links en overleg rond alternatieve trajecten

2025: realisaties en bewegwijzering op het terrein, administratieve afhandeling en productontwikkeling

2026: presentatie vernieuwd netwerk

Partnership met

 • fietsvrijwilligers
 • gemeentebesturen
 • partnerorganisaties (o.a. Regionale Landschappen, natuurverenigingen en actoren Gebiedsgerichte Werking)
 • buurprovincies in Vlaanderen en Nederland
 • De Vlaamse Waterweg

Meerjarenproject

De update is een tijdsintensief project met op de to-dolijst onder meer:

 • goedkeuring nodige licenties
 • realisatie missing links en fietsinfrastructuur
 • aanpassingen bewegwijzering
 • zoektocht naar kwalitatieve startplaatsen
 • actualisatie icoonfietsroutes en themaroutes
 • productontwikkeling (o.a. fietskaart)