Relanceplan Toerisme Provincie Antwerpen

publish date
22.04.2020

Tien acties om vakantiemakers te ondersteunen

Nieuwe impulsen voor de toeristische sector in het postcorona-tijdperk én maximale ondersteuning van de ondernemers: dat is het doel van het relanceplan van Toerisme Provincie Antwerpen.

Het relanceplan omvat tien projecten, die we zelf of samen met onze partners zullen uitwerken.

1/ Vlaanderen Vakantieland 2.0

Samen met de andere Vlaamse provincies, de Vlaamse kunststeden (waaronder Antwerpen en Mechelen), Toerisme Vlaanderen en met de private en publieke toeristische partners zetten we onze schouders onder Vlaanderen Vakantieland 2.0, een gezamenlijk project voor het herstel van het binnenlands toerisme. We maken hiervoor ook extra budget vrij.
Binnenkort verneem je meer details.

2/ Promotie Kempen en Scheldeland

De ‘kleine gelukjes’ die we allemaal in de lockdownperiode moesten missen, staan binnenkort centraal in onze imagocampagne voor de Kempen. In de partnercampagne besteden we veel aandacht aan lokale adresjes die een vakantie in de Kempen extra plezant maken. Ten slotte zorgt een e-mailing met reisroutes.be voor een brede verspreiding van de gloednieuwe Vakantiegids Kempen in heel Vlaanderen.
Droom nu, reis later! Via Expeditie Scheldeland roepen bekende influencers lokale inwoners op om hun favoriete plekje in Scheldeland te delen met anderen. Ook het Vakantieboek biedt heel wat inspiratie voor een volgende trip naar Scheldeland.
In al onze promotie hebben we bewust veel aandacht voor de getroffen reissector.

3/ Strategische acties Kempen en Scheldeland

Een professioneel toerismebeleid op basis van de bezoekerscyclus vormt een van onze prioriteiten in het Strategisch plan voor toerisme in de Kempen 2020-2025 en in het nieuwe Strategisch Beleidsplan voor toerisme in Scheldeland.
We willen ondernemers intensief begeleiden om via een betere connectie met hun bezoeker diens reiservaring te optimaliseren en van hun gast een echte ambassadeur voor onze regio’s te maken.

4/ Fiets- en wandelvakanties

Het netwerk en de expertise die we de voorbije drie jaar tijdens het impulsproject ‘Fietsvakanties in Vlaanderen’ van de vijf Vlaamse provincies hebben opgebouwd, zetten we voluit in, om met logiesuitbaters en andere ondernemers meerdaagse fiets- en wandelarrangementen te ontwikkelen.

5/ Vlaamse icoonroutes

We zullen onze plannen rond de nieuwe Vlaamse icoonroutes op het fietsknooppuntennetwerk versneld uitrollen in 2021. Deze langeafstandsroutes garanderen de vakantieganger een unieke meerdaagse fietsbeleving.
Toerisme Provincie Antwerpen werkt momenteel mee aan een Kempenroute, een Schelderoute en een Kunststedenroute.

6/ Kampeer- en campertoerisme

Toerisme Provincie Antwerpen dringt erop aan om de geplande structurele samenwerking voor de promotie van de Vlaamse kampeersector snel op te starten. We willen daarbij voor onze provincie focussen op toeristische plaatsen en de Nederlandse markt.

Met de lancering van ‘campergastbedrijven’ - een vierde pijler naast campings, camperterreinen en openbare camperparkings - maken we onze provincie binnenkort bovendien extra aantrekkelijk voor campertoeristen.

7/ Overleg met gemeentebesturen

We plannen binnen onze regio’s Kempen en Scheldeland een overleg met de gemeentebesturen over extra mogelijkheden voor bezoekers en/of speciaal genomen lokale initiatieven voor toeristische ondernemers in 2020 en 2021.

8/ Grenstoerisme

Onze bijzondere geografische ligging en de bijbehorende verhalen (tweelingdorp Baarle, Bels Lijntje of Dodendraad), bieden volop kansen voor een belevingsvol grenstoerisme.
Wanneer reizen naar het buitenland opnieuw toegelaten is, plannen we hierrond gerichte acties op de Nederlandse markt.

9/ Drempelvrij toerisme

Jammer genoeg creëert deze coronacrisis voor heel wat Vlamingen extra belemmeringen om met vakantie te gaan: financieel, mentaal, fysiek of sociaal. Nooit was de nood aan een sociaal en warm toerisme groter. Dat maakt ons meerjarenplan voor een drempelvrij toerisme bijzonder actueel. We lanceren daarom nieuwe initiatieven die drempels wegwerken en de vakantieparticipatie verhogen. We hopen dat deze solidariteit ook vele vakantiemakers inspireert.

10/ Provinciaal postcorona-toerismeoverleg

Het relanceplan en de concrete uitvoering staan uiteraard centraal in ons volgende provinciaal netwerkmoment. Voor het eerst in virtuele vorm! Op woensdag 3 juni zoeken we samen met specialisten naar antwoorden en oplossingen. Het tijdelijke verbod op buitenlandse reizen houdt voor ons naast opportuniteiten immers ook uitdagingen in.
- Hoe spreiden we bezoekers maximaal in tijd en ruimte?
- Hoe verzoenen we bijvoorbeeld afstandsmaatregelen met de zo cruciale vakantiebeleving?
- En hoe houden we vakantie in eigen land bij een stijgende vraag en stabiel aanbod betaalbaar voor iedereen?

In nauw overleg met onze partners gieten we bovenstaande projecten in concrete scenario’s, die we indien nodig gefaseerd kunnen uitrollen, rekening houdend met alle richtlijnen rond veiligheid en gezondheid.

Help je graag mee aan dit relanceplan?

Deel je ideeën via toerisme@provincieantwerpen.be.

Bespreek je je visie graag met andere vakantiemakers?

Dat kan in de Facebookgroep van Toerisme Provincie Antwerpen.