Samen richting 2030

publish date
16.04.2024

Hoe moet de Kempen zich als toeristische regio verder ontwikkelen? En wat is de rol van Toerisme Provincie Antwerpen daarbij? Twee kernvragen in het traject naar het Strategisch Plan voor toerisme in de Kempen 2026-2031.

Belangrijk om weten: we vertrekken niet van een wit blad.
De huidige Strategisch Plan voor toerisme in de Kempen vormt al een stevig fundament.

Daarom kiest Toerisme Provincie Antwerpen ervoor om dit verder te verdiepen, te concretiseren en te verscherpen.

 

Drie vereisten

actueler:
aangepast aan de nieuwe uitdagingen;

preciezer en ‘smarter’:
met duidelijke ambities en meetbare doelstellingen;

meer verbindend:
synergie tussen publieke en private spelers, met heldere rollen en verwachtingen.

Inspraakmomenten

Hoe breder het draagvlak, hoe groter de slaagkansen van het plan.

Het traject i.s.m. consultancybureau Karvansera omvat dan ook diverse ontmoetingen met uiteenlopende vakantiemakers, waaronder:

    co-creatiesessie tijdens KempenKamp (26 maart 2024);

    landschapstekening toeristisch aanbod tijdens KempenDialoog (6 juni 2024);

    werksessie met bovenlokale actoren vrijetijdssegment (najaar 2024).

Later volgen extra overlegmomenten.

De kick-off vindt plaats in 2025.