Lichtpuntjes voor vakantiesector

publish date
18.12.2020

Gelukkig ook lichtpuntjes in dit rampjaar voor de vakantiesector…
Samen met haar partners realiseerde Toerisme Provincie Antwerpen diverse acties uit het relanceplan.

In april lanceerde Toerisme Provincie Antwerpen een relanceplan voor de toeristische sector.
Het omvat tien acties, aansluitend bij haar provinciale opdracht en de strategische beleidsplannen. 

Enkele in het oog springende realisaties:

  • Het merk Vlaanderen Vakantieland staat weer op de kaart, ook in Wallonië.
  • Ruim 40.000 Vlamingen en Nederlanders bestelden de Vakantiegids Kempen of het Vakantieboek Scheldeland. Een record!
  • Onze provincie telt al een 20-tal campergastbedrijven.
  • Kempense logiesuitbaters volgden een individuele coaching rond het thema ‘bezoekerscyclus’.
  • Vier Vlaamse icoonfietsroutes - Kempenroute, Schelderoute, Kunststedenroute en Vlaanderenroute - staan in de steigers.
  • Het project ‘autismevriendelijke vakanties’ betekent een nieuwe stap richting drempelvrij toerisme. 

Benieuwd? Bekijk het filmpje over de relance-acties.