Wandelplezier anno 2030

publish date
23.01.2024

Hoe beantwoord je de wensen en noden van de wandelaars van morgen? Studenten van Thomas More reiken aanbevelingen en ideeën aan.

Welke verwachtingen leven bij wandelaars? Hoe verbeter je het wandelcomfort? En welke productontwikkeling is er nodig?

De internationale studenten ‘Space and service design’ (postgraduaat Thomas More) onderzochten de wandelbeleving in de provincie Antwerpen.
De opdracht kaderde in het project WandelWijzer.

Projectverloop

  • onderzoeksfase: interviews, terreinonderzoek, desktop research en co-creatiesessie met stakeholders (2023);
  • ontwerpfase rond ‘design challenges’, met extra aandacht voor duurzaamheid en digitalisering (2023);
  • jurypresentatie en mini-expo in Antwerps Provinciehuis (jan 2024);
  • verdere uitwerking door twee stagiairs bij Toerisme Provincie Antwerpen (feb-juni 2024).

Eerste aanbevelingen

  • Investeer in extra communicatie en promotie want wandelnetwerken zijn veel minder bekend dan het fietsnetwerk.
  • Speel in op de noden van de wandelaar, beïnvloed door onder meer persoonlijke stemming of gezelschap.
  • Optimaliseer i.s.m. stakeholders de start- en aankomstplaatsen via o.a. extra comfort, informatie en branding.

Toerisme Provincie Antwerpen analyseert de resultaten van deze inspirerende denkoefening met het oog op verdere stappen.

Graag extra toelichting of heb je een vraag? Contacteer Tine of Koenraad.