Digitale routedata

Het is een veelgehoorde vraag: zijn de knooppuntennetwerken ook digitaal beschikbaar?

Alle trajecten en knooppunten van de fiets- en wandelnetwerken staan intussen online.
Volgende gratis routeplanners werken met up-to-date informatie over onze netwerken.

Een tweede vraag luidt: kan en mag ik als ondernemer of organisatie de routedata van de netwerken gebruiken voor digitale toepassingen (website, app, gps-route, routeplanner…) of drukwerk (kaarten, brochures…)?

Zeker. Net als de andere provinciale toeristische organisaties besliste Toerisme Provincie Antwerpen om de routedata van haar fiets-, wandel- en ruiternetwerken vrij te geven.
Toerisme Vlaanderen verzamelt alle gegevens en coördineert de vrijgave van het materiaal.
Wie van Toerisme Vlaanderen een licentie krijgt, ontvangt de routedata in een open standaard downloadservice. Je gebruikt ze probleemloos in om het even welk formaat.

Deze service is volledig gratis indien je de voorwaarden (o.a. correcte bronvermelding, verwijzing naar een meldpunt en regelmatige updates) respecteert.

Vraag je licentie aan op http://data.toerismevlaanderen.be