Veelgestelde vragen

Wat wil WandelWijzer bereiken?

Een toekomstbestendig wandelaanbod in de provincie Antwerpen, met focus op kwaliteit, spreiding, digitalisering en service:

  • mix van virtuele en bewegwijzerde wandelroutes;
  • uitgebalanceerde spreiding van wandelnetwerken over de hele provincie;
  • vlotte digitale ontsluiting;
  • prima én betaalbaar onderhoud;
  • sterke productontwikkeling en promotie.

Wat betekent een virtueel wandelnetwerk precies?

Ook een virtueel netwerk verbindt wandelroutes via knooppunten. Alleen de bewegwijzering op het terrein ontbreekt. Je vindt alle details in de digitale routeplanners. Tijdens je wandeling gebruik je een app, gps of geprinte kaart.

Wat houdt “vlotte digitale ontsluiting” in?

Niet alleen de routes zijn digitaal beschikbaar. Ook extra informatie over de situatie van een gebied, traject of netwerk (overstromingsgebied, droogte, broedseizoen, wegenwerken, …).

Al die data zijn bijzonder leerrijk en bruikbaar bij diverse toeristisch-recreatieve toepassingen zoals druktemeting of bezoekersregistratie.

Wie zorgt voor de financiële middelen?

De Deputatie maakt 800.000 euro vrij voor dit project. Toerisme Provincie Antwerpen tracht via projectsubsidies extra middelen te verzamelen. 

Is er ruimte voor inspraak en input?

Absoluut! Alle lokale overheden, toeristische diensten, grote grondeigenaars en organisaties die actief bezig zijn met gebiedsgerichte werking ontvangen een uitnodiging om input te leveren. Toerisme Provincie Antwerpen streeft ernaar om van bij de start zoveel mogelijk betrokken partijen te informeren. 

Hoe ziet de timing eruit?

WandelWijzer is een meerjarenproject met diverse stappen:

  • 2022: infosessies voor partners + start pilootproject in Zuidrand;
  • 2023 - 2024: realisatie virtuele wandelnetwerken per cluster;
  • vanaf 2025: update bewegwijzerde wandelnetwerken.

Kan ik de presentatie van de infosessie (her-)bekijken?

Welke wandelgebieden blijven bewegwijzerd?

De toeristisch meest aantrekkelijke wandelgebieden blijven bewegwijzerd op het terrein. Die komen ook in aanmerking voor extra productontwikkeling en promotie door Toerisme Provincie Antwerpen.

Wie beslist over de keuze bewegwijzerd/virtueel?

Toerisme Provincie Antwerpen beslist dit in overleg met de betrokken partners. De toeristische relevantie speelt daarbij een doorslaggevende rol.

Veranderen de trajecten?

Een sterker netwerk waarvan de wandelaar optimaal geniet: dat is het uiteindelijke doel. Mogelijk verdwijnen hier en daar minder kwaliteitsvolle trajecten en komen er nieuwe bij. Alles gebeurt in samenspraak met de lokale betrokkenen.

Komen er nieuwe kaarten of folders?

Van de bewegwijzerde wandelnetwerken verschijnen ook in de toekomst nieuwe kaarten en folders. Of dat ook gebeurt voor de virtuele wandelnetwerken is nog niet duidelijk.

Mag ik een bestaande route nog promoten?

Perfect mogelijk! Voor de actuele wandelnetwerken verandert er in principe niets tot 2025 (tenzij er zich tussentijds kleine onvoorziene wijzigingen voordoen). Nadien misschien wel. Hou hier rekening mee in je promotie. Contacteer voor alle zekerheid Toerisme Provincie Antwerpen.

Wat met (toekomstige) wijzigingen?

De trajecten van een wandelnetwerk blijven onderhevig aan verandering. Ook in de toekomst zullen er daarom periodieke screenings plaatsvinden.

Alle suggesties tot verbetering blijven welkom. Problemen op het terrein signaleer je via routedokter@provincieantwerpen.be.

Zijn de routeplanners up-to-date?

Ja, die blijven steeds up-to-date. Bij de toekomstige virtuele wandelnetwerken zal de actualisatie van de routeplanners wellicht nog sneller verlopen.