Natuurbeheerwerken Vrieselhof 2019 - 2020

Foto Lode Rubberecht: Vrieselhof blauwgrasland

In de vallei van het Groot Schijn kenmerkt het Vrieselhof zich door een verscheidenheid aan bijzondere biotopen. Het beschermd landschap van het Vrieselhof maakt deel uit van het Natura-2000-netwerk, een netwerk van waardevolle natuurgebieden op Europees topniveau.


Soms heeft de natuur een duwtje in de rug nodig. Met het afgeronde natuurinrichtingsproject willen we de Schijnvallei in ere herstellen. De grote en kleine uitgevoerde terreinwerken gaan op termijn een extra stimulans bieden aan bedreigde dier- en plantensoorten. Ze zullen een positief effect hebben op de aanwezige populaties vleermuizen, de rivierdonderpad en de kleine modderkruiper. Bloemrijke graslanden (blauwgrasland) en broekbossen krijgen nieuwe kansen op ontwikkeling, alsook het geel schorpioenmos, een op Europees niveau beschermde soort. Door het bufferen van het Schijn vermindert de kans op overstromingen stroomafwaarts.  Een wandelbrug zorgt voor een rechtstreekse verbinding naar het Fort van Oelegem.

Het natuurinrichtingsproject Vrieselhof is een samenwerking tussen de provincie Antwerpen, de Vlaamse Landmaatschappij en het Vlaams Agentschap Natuur & Bos, met de steun van ELFPO.

Bekijk de prachtige video over de uitgevoerde natuurbeheerwerken.

Op https://www.vlm.be/nl/projecten/Paginas/Vrieselhof.aspx vind je uitgebreide info en alle technische details over de genomen maatregelen.

 

Foto: bij het afgraven van de opgehoogde gronden in de Schijnvallei tot het oorspronkelijke nooit bemeste niveau scheidt de machine de aarde van de boomwortels.

 


Geïnteresseerd in het project natuurinrichting Vrieselhof?

Meer info nodig? Houd hiervoor zeker de Facebook-pagina van het Vrieselhof in de gaten of contacteer de domeinwachters via T 03 360 52 18.