Planten en dieren

De bossen en graslanden bieden onderdak aan talrijke dieren en insecten. Je hoeft niet veel moeite te doen om eekhoorns te zien klimmen in de statige bomen of om spechten, merels, pimpelmezen of winterkoninkjes te horen. De aandachtige bezoeker ontdekt in het Vrieselhof ook braakballen van uilen en sporen van reeën, sperwers en vossen.

VH_blauwgrasland
Blauwgrasland Vrieselhof

Het blauwgrasland

Het blauwgrasland is een zeldzaam stuk natuur met een delicate wisselwerking tussen voedselarm regenwater en basenrijker grondwater. Deze combinatie van hoge grondwaterstand met voedselschaarste zorgt er voor dat gespecialiseerde planten hier goed groeien. Voedselarme graslanden zijn bloemrijker dan bemeste weilanden. Zij zijn door hun zeldzaamheid extra waardevol en herbergen tal van bloeiende parels.