Renovatie brasserie 't Park

publish date
04.10.2022

Eind november namen Sam De Graeve (80) en Lisette Mertens (77) afscheid van 't Park, de brasserie die ze sinds 1975 uitbaten. De brasserie is verouderd en onderhevig aan grondverzakkingen. Daarom investeert de provincie in een grondige renovatie, het gebouw wordt in de oude glorie van Expo 1935 hersteld. Donderdag 22 september gaf de provincieraad haar goedkeuring aan het ontwerp van zo'n 1,1 miljoen euro. 
Na de werken zal er in 2024 een nieuwe horecazaak openen.  

Brasserie 't park - oude foto en toekomstbeeld

Wist je dat het gebouw van brasserie 't Park een relict is van Expo 1935? Na de tentoonstelling in Brussel verhuisde het integraal naar het Vrijbroekpark, waar het gaandeweg zijn oude glorie verloor. We willen dit gebouw nu in ere herstellen. Bovendien moet de achterzijde (met onder meer de keuken en het sanitair) gesloopt worden wegens stabiliteitsproblemen. Aan die zijde komt een nieuwbouw met een moderne uitstraling in de plaats ter ondersteuning van het expogedeelte. 

De voorzijde blijft behouden, maar wordt volledig gestript en grondig gerenoveerd. De veranda verdwijnt, de horecazaak krijgt meer het karakter van een oranjerie. 

 

In de loop van 2023 wordt een nieuwe concessie uitgeschreven zodat de horecazaak in 2024 kan openen met een nieuwe uitbater.
Sam en Lisette nemen afscheid van de brasserie. Lisette vertelt: "Zondag 27 november wordt onze laatste dag. Alles is emotioneel, we hebben hier veel opgebouwd. De klanten zijn niet goed gezind. We hebben een goed restaurant en vooral de mosselen en paling in 't groen zijn geliefd." Ondanks hun leeftijd beginnen Sam en Lisette begin januari gewoon iets nieuws. De precieze locatie communiceren ze voorlopig alleen aan hun klanten. 

 

De renovatie gaat om meer dan de vernieuwing van de horecazaak. Tegelijk wordt een beperkte onthaalruimte gecreërd aan de kant van de hoofdingang van het park. Daar kunnen we schoolgroepen ontvangen en kunnen kleine expo's georganiseerd worden. De plek zal veel zichtbaarder en toegankelijker zijn dan het huidige bezoekerscentrum en aanvullend werken. Wie in het park aankomt, zal in het nieuwe onthaal informatie kunnen vinden.