Tuin van het Aartsbisschoppelijk Paleis

wandelpad in de Tuin van het Aarstbisschoppelijk Paleis

Het Aartsbisschoppelijk Paleis en de bijhorende tuin werden in 1818 in beheer gegeven aan de provincie Antwerpen. Na 200 jaar werd een nieuw beheerplan opgesteld voor de komende 20 jaar. De restauratie van de tuin maakte hier deel van uit.

De tuinbergingen, de Lourdesgrot, het tuinpaviljoen en de tuinmuur werden reeds in hun oude glorie hersteld. De oude toegang werd heropend en een nieuwe pergolaconstructie werd aangebracht.

Voor de publieke openstelling van de tuin werkten het aartsbisdom Mechelen-Brussel, de provincie Antwerpen en de stad Mechelen samen. 

 

Volgens het provinciale beheersplan dat loopt van 2018 tot 2038 wordt de historische tuinaanleg hersteld met oog voor het stille en besloten karakter van de tuin. De tuin is een groene stilteplek voor de Mechelaar. Om de toegankelijkheid te verhogen werd een extra toegangspoort in de Schoutetstraat voorzien.

Oorspronkelijk sneed de Melaan de tuin in twee delen, tot deze in 1914 gedempt werd. Na een grondig onderzoek bleek een openlegging van de vliet onmogelijk, omdat de hoofdriolering zich in de historische bedding bevindt en er anders 100-jarige bomen gekapt moeten worden. 

Als historische verwijzing wordt later een A-HA-muur aangelegd tussen het publieke en private deel van de tuin. Dit is een muur verzonken in een gracht, een landschappelijk element dat voorkomt in landschapstuinen. Enerzijds biedt dit een afscheiding zonder het doorzicht in de tuin te verstoren, anderzijds is er een visuele verwijzing naar de Melaan.

Openingsuren:

april tem september woensdag van 13 tot 19 uur
  zaterdag en zondag van 9 tot 19 uur
oktober tem maart woensdag van 13 tot 17 uur
  zaterdag en zondag van 9 tot 17 uur
Tuin van het Aartsbisschoppelijk Paleis