Lunchsessies agrarisch herontwikkelen

De afgelopen 20 jaar stopten 20.000 landbouwers, de komende 10 jaar zullen nog eens 8500 landbouwers met pensioen gaan. Deze landbouwgebouwen komen vrij en zullen een nieuwe dynamiek kennen. Hoe kunnen we maximaal naar agrarische herontwikkeling streven op deze sites? Als we een verdere versnippering van het agrarisch gebied willen vermijden, moeten we nu handelen. Ontdek de instrumenten die agrarische herontwikkelingen kunnen stimuleren tijdens drie online lunchsessies in oktober.

Status
Datum
  • maandag 19 oktober 2020 van 12 uur tot 13 uur
  • dinsdag 20 oktober 2020 van 12 uur tot 13 uur
  • donderdag 22 oktober 2020 van 12 uur tot 13 uur
Prijs
gratis

Landbouw als partner in de open ruimte

We nemen steeds meer open ruimte in, ook in het agrarisch gebied. Voormalige landbouwbedrijven worden residentiële hoeves, akkers worden nieuwe landbouwbedrijven. Hoge prijzen voor hoeves en rechtsonzekerheid maken een agrarische herontwikkeling voor landbouwers vaak oninteressant. Agrarische herontwikkelingen moeten gestimuleerd worden, het spaart open ruimte voor recreant en landbouwer!

Praktisch:

Tijdens drie online lunchsessies en een panelgesprek introduceren we de instrumenten die agrarische herontwikkelingen kunnen stimuleren. 

Interactieve lunchsessies:

• maandag 19/10/2020 van 12 - 13 uur – De zoektocht naar een succesvolle instrumentenmix voor agrarische herontwikkeling

• dinsdag 20/10/2020 van  12 - 13 uur – Intergemeentelijke handhaving: de oplossing?

• donderdag 22/10/2020 van 12 - 13 uur – Goede ruimtelijke ordening als leidraad
 

Panelgesprek met interactie:

Datum wordt samen met de panelleden bepaald.

Wie zich inschrijft, ontvangt de vergaderlinks voor de online lunchsessies en meer info over het panelgesprek.

Volgende van de detaillijst