Kick-off Interreg OMELETTE: Op naar een toekomstgerichte, duurzame eiproductie

publish date
17.04.2024

OMELETTE wil de evolutie naar een toekomstgerichte, duurzame en veerkrachtige eiproductie in Noordwest-Europa stimuleren. Het Proefbedrijf Pluimveehouderij werkt hiervoor samen met 10 partners uit België, Duitsland, Frankrijk, Nederland en Zwitserland aan regionale en Europese uitdagingen en noden waarbij langleefbaarheid van hennen met verzekerde diergezondheid en dierenwelzijn centraal staat. Via onderzoek naar in de praktijk toepasbare innovaties, het gebruik van digitale en manuele opvolgingstechnieken voor individueel gedrag en groepsgedrag van hennen en het inzetten op communicatie en voorlichting wil dit project de toekomst van de eiproductie verduurzamen.

Dankzij transnationale (BE-CH-DE-FR-NL) samenwerking brengt OMELETTE multidisciplinaire vaardigheden samen om hindernissen weg te werken en de uitrol van langleefbaarheid van hennen in de praktijk te stimuleren.

Leghennen 24/7 monitoren

In de praktijk zullen bestaande technieken en maatregelen geoptimaliseerd worden om langleefbaarheid te stimuleren, rekening houdend met lokale noden. Samenwerking en kennisuitwisseling zijn hierbij cruciaal. Het project zal onder andere focussen op verlichting, verschillende rassen, stalverrijking, calciumoptimalisatie via het voeder, hengedrag, huisvestigingssystemen en in ovo selectie van vrouwelijke embryo’s.   

Een geoptimaliseerde gedigitaliseerde opvolging van individuele hennen en van het koppel zal duurzame langleefbaarheid via een proactief management stimuleren. OMELETTE zal hiervoor werken aan oplossingen voor automatische en manuele monitoring van de individuele hen en het koppel leghennen. Een centraal dataplatform zal de productie- en diergezondheid van het koppel leghennen objectief weergeven.

Het gedrag van hennen zal gemonitord worden met enerzijds intelligente digitaliseringstoepassingen en anderzijds met manuele methodes. Door al deze technieken te integreren en het gebruik ervan te intensiveren, is een nauwgezette opvolging gegarandeerd. De kennis die hieruit voortvloeit, gaan we combineren met bestaande maatregelen en technieken. Deze aanpak resulteert enerzijds in een verbeterde opvolging van het koppel hennen en anderzijds naar een proactief management waar problemen sneller opgepikt worden. Het resultaat? Een duurzame langleefbaarheid van leghennen.

bruine leghennen

Langleefbaarheid Actie Plan

Deze kennis en technieken worden in co-creatie met alle partners, geïntegreerd in een grensoverschrijdend Langleefbaarheid Actie Plan. Dit plan, met ondersteuning van impactanalyses, wordt gedemonstreerd op verschillende pilootbedrijven verspreid over België, Nederland en Frankrijk. 

Een ei is meer dan een ontbijtsnack. Met een gemiddelde consumptie van 210 eieren per persoon per jaar in onze regio, is het belang van het ei niet te onderschatten. Internationale kennis delen, daar zetten we vanuit provincie Antwerpen onze schouders onder. Alleen zo evolueren we samen naar een toekomstgerichte veerkrachtige en duurzame eiproductie in Noordwest-Europa in dit project Interreg OMELETTE. De projectpartners zullen met gerichte trainingsschema's en een divers communicatiepakket de huidige en toekomstige pluimveehouders benaderen. Samen kunnen we via kennisoverdracht en demonstraties zorgen voor een duurzame langleefbaarheid van het pluimvee.

Bewustmaking creëren

Interreg OMELETTE wil de kloof tussen boeren en lokale overheden en tussen boeren en consumenten verkleinen. Via demonstraties op pilootlocaties worden lokale ambtenaren en consumenten geïnformeerd over de origine van een ei, over uitdagingen waar de sector mee te maken krijgt, aangevuld met informatie over alle inspanningen die de sector al leverde tot hiertoe. De projectpartners van OMELETTE willen zo tot een verhoogde bewustmaking komen waardoor we dialoog over eiproductie en -consumptie stimuleren. 

Eerste proeven 

In de stal van het Proefbedrijf Pluimveehouderij wordt momenteel het effect van dynamische verlichting bij bruine en witte leghennen bekeken. We gaan natuurlijk daglicht nabootsen en bekijken hoe de hennen hierop reageren. In 2024 worden drie verschillende soorten leghennen (2 bruine rassen en 1 wit ras) vergeleken. Ook op het vlak van (on)gewenst hengedrag zijn de eerste activiteiten van start gegaan. Door snelle detectie kan je zo snel reageren als er zich ongewenst gedrag voordoet bij de hennen.

Interreg OMELETTE startte officieel in november 2023 en loopt tot en met mei 2028. Het totale budget bedraagt € 6.325.029 waarvan € 3.693.018 EU funding. 

De projectpartners van Interreg OMELETTE zijn het provinciale Proefbedrijf Pluimveehouderij, KU Leuven en Performance and Health Statistics PEHESTAT (BE), ORBEM (DE), Universiteit van Osnabrück (DE), HATO Agricultural Lighting BV (NL), Vencomatic Group (NL), Universiteit van Bern (CH), Regional Chamber of Agriculture in Brittany CARB (FR), INNOZH (FR) en ANSES (French Agency for Food Environmental and Occupational Health and Safety). 

GROEPSFOTO kick-off OMELETTE
Groepsfoto kick-off OMELETTE - Venco Campus - Vencomatic Group