Ook bedrijventerrein naast schietclub en karting in Puurs

publish date
28.06.2018

De karting en de kleiduifschietstand in open lucht, gevestigd langs de A12 in Puurs, kunnen hun activiteiten verder zetten. Op het voormalige gipsstort ernaast mogen de windmolens hun plaats delen met een nieuw bedrijventerrein. Dat bepaalt de provincie Antwerpen met de definitieve vaststelling van het Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP) Ooievaarsnest.

Het gaat om een gebied in Puurs tussen de autosnelweg A12, ter hoogte van Inkart, en een wachtbekken voor mogelijke wateroverlast uit de Ziel- en Appeldonkbeek. Het bevat ook de Klein-Brabantse Shooting Club en een voormalig gipsstort met daarop windmolens. De provincieraad stelde vandaag het Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP) Ooievaarsnest definitief vast.

Het gebied wordt een zone voor recreatie en bedrijvigheid. De karting en de kleiduifschietstand in open lucht, één van de twee laatsten in Vlaanderen, kunnen dus hun activiteiten verder zetten. We verplichten de schietclub wel om de geluidshinder voor de omgeving te verminderen. Ze moeten de schietrichting draaien en milderende maatregelen uitvoeren. Op het gipsstort maken we een bedrijventerrein mogelijk. Om ook die hinder voor de omwonenden te beperken, moeten zij een brede groene bufferstrook aanleggen en het verkeer via de A12 en niet door de woonkernen leiden. Het wachtbekken, tenslotte, blijft open ruimte.

Inspraak

Bij de opmaak van dit PRUP konden burgers hun mening geven. Vorig jaar bespraken we met de buurtbewoners een eerste versie van de plannen en begin dit jaar organiseerden we een openbaar onderzoek. Op advies van de Procoro, de Provinciale Commissie voor Ruimtelijke Ordening, namen we de suggesties van burgers mee in deze definitieve versie. Zo moet de schietclub extra maatregelen treffen om de hinder van knalgeluiden te beperken en voorzien we op het bedrijventerrein bomen en struiken aan de straatkant.

Volgende stappen

De Vlaamse overheid buigt zich nu over het definitieve PRUP. Heeft zij geen opmerkingen dan publiceert de provincie Antwerpen het in het Belgisch Staatsblad. Veertien dagen na die publicatie, vermoedelijk september 2018, gelden de nieuwe stedenbouwkundige voorschriften.
 

Volgende