Energiehub en optimalisering bedrijventerreinen Kloosterveld en De Zwaan

publish date
25.09.2023

Onze economie heeft ruimte nodig om zich ten volle te ontplooien en ruimte voor economische activiteiten is schaars. Daarom moeten we goed gelegen bedrijventerreinen zo optimaal mogelijk gebruiken. We moeten er meer doen met dezelfde ruimte en daarbij de impact op de omgeving beperken.

Onze eerste ideeën voor een herinrichting van de bedrijventerreinen Kloosterveld en De Zwaan in Brecht, Schoten en Brasschaat lees je in de startnota van het PRUP of Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan. Tijdens de publieke raadpleging van 25 september tot en met 23 november 2023 kan iedereen er zijn mening over geven.

Langs de snelweg E19 tussen Antwerpen en Breda, vind je in het grensgebied van Brecht, Schoten en Brasschaat twee bedrijventerreinen: Kloosterveld en De Zwaan. Omdat ruimte voor economische activiteiten schaars is, onderzoekt de provincie Antwerpen de toekomst van deze goed gelegen bedrijventerreinen:

  • Hoe richten we de bedrijventerreinen in zodat de uitbreiding van de aanwezige bedrijven mogelijk is en er ruimte beschikbaar komt voor nieuwe bedrijven?
  • Hoe ontwikkelen we de bedrijventerreinen tot een energiehub (een verzameling van verschillende soorten infrastructuur voor de opwekking, opslag en uitwisseling van energie)?
  • En, belangrijk: hoe beperken we de impact van dit alles op de omgeving? Belangrijke aandachtspunten zijn de verkeersproblemen en de natuur in de omgeving.

De provincie Antwerpen maakt hiervoor het Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan of PRUP Kloosterveld-De Zwaan op. Daarbij is de opmaak van een milieueffectenrapport (MER) door onafhankelijke experten verplicht. Zij onderzoeken welke effecten de nieuwe situatie zou hebben op zaken als mobiliteit, bodem, biodiversiteit, lucht, water, geluid, omgeving, ed.

Je mening geven?

De eerste documenten, de start- en procesnota, van het PRUP Kloosterveld-De Zwaan zijn klaar. In de startnota staat wat de we met het PRUP willen bereiken en in de procesnota hoe we het PRUP opmaken. In maart organiseerden we workshops met de bedrijven en de omwonenden. De conclusies daaruit voegden we samen met andere analyses om zo de startnota uit te werken.

Tijdens de publieke raadpleging, die loopt van maandag 25 september tot en met donderdag 23 november 2023, kan iedereen zijn of haar mening over de startnota geven. We organiseren ook een infomarkt op donderdag 5 oktober 2023 van 19 tot 21 uur in de school VBS Maria Middelares op de Hogebaan 2 in Sint-Job-In’t-Goor. Je leest daar op posters een samenvatting van de nota’s en je kunt er vragen stellen aan de projectmedewerkers. Het is ook mogelijk om ter plaatse een inspraakreactie tegen ontvangstbewijs af te geven. Reacties zijn nadien nog welkom tot en met 23 november 2023.

Volgende stappen

Tegelijkertijd met de publieke raadpleging vragen we advies aan de gemeenten Brecht, Schoten en Brasschaat en aan verschillende instanties. Die adviezen voegen we samen met de reacties uit de publieke raadpleging, en gebruiken we om de startnota verder uit te werken tot een scopingnota. Later, in de fase van het ontwerp-PRUP, kun je via een openbaar onderzoek opnieuw je mening geven over het concreet uitgewerkte planvoorstel. Pas daarna komt de provincie Antwerpen tot een definitief PRUP dat de voorschriften voor toekomstige omgevingsvergunningen bepaalt.

Blijf je graag op de hoogte? Raadpleeg dan regelmatig de webpgaina van het PRUP Kloosterveld-De Zwaan. Je kunt je er ook abonneren op de nieuwsbrief over de opmaak van dit PRUP.