Overleg buurt Daries Arendonk

Thema's

Vanuit de provincie Antwerpen onderzoeken we de toekomst van het woonuitbreidingsgebied tussen de woonbuurt Gouwberg, Kloosterbaan, De Daries en het Sint-Claracollege. Wij willen hier pal in het centrum van Arendonk niet zomaar een extra woonwijk voorzien. Een levendig dorpshart heeft immers meer nodig. We gaan op zoek naar een mix van publieke groene ruimte en plekken om te werken en te leren. Heeft u hiervoor interessante informatie? Neem dan deel aan dit overleg zodat we van bij de start zoveel mogelijk informatie kunnen meenemen.

Datum
  • donderdag 28 september 2023 van 19.30 uur tot 21.30 uur

Wat gaan we doen?

Op donderdag 28 september 2023 om 19u30 ontvangen wij de buurtbewoners in het Sint-Claracollege (Kloosterbaan 5, Arendonk). We zoeken antwoorden op vragen zoals: Wat zijn jullie bezorgdheden bij een eventuele aansnijden van deze gronden? Als we bepaalde vormen van wonen, werken en onderwijs dicht bij elkaar brengen, hoe kunnen ze elkaar versterken? Denk daarbij bijvoorbeeld aan energiedelen, fiets- en wandelverbindingen, ruimten die na de werkuren voor andere zaken gebruikt kunnen worden, groenbuffers die ook een parkfunctie kunnen hebben, enzovoort.

Wat gebeurt er nadien?

De conclusies, vaststellingen en aandachtspunten van de avond verwerken we, samen met andere informatie, in de startnota van het Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP). In die startnota zal je lezen wat we met het PRUP willen bereiken. De opmaak van zo’n PRUP neemt wel wat jaren in beslag en de wetgeving voorziet een aantal momenten waarop u als burger officieel op documenten kunt reageren.

Waarom dit PRUP?

De laatste jaren lag de nadruk sterk op het verdichten van dorpskernen met woningen. Een levendig dorp heeft voor huidige en nieuwe inwoners echter ook ruimte nodig om te werken, toegankelijke groene ruimte om te verpozen en voorzieningen. Dat willen we hier op maat van de buurt doen. Een speciale focus ligt op ruimte voor kleine ondernemers die de afgelopen jaren uit dorps- en stadskernen in onze provincie verdwijnen. Dit zorgt er ook voor dat we ruimte op bedrijventerreinen kunnen vrijwaren voor die bedrijven die niet combineerbaar zijn met wonen. Dat hangt dan weer samen met het onderzoek dat we in heel Arendonk voeren rond ruimte voor ondernemen.

Werk jij mee?

Kom dan op donderdag 28 september 2023 om 19u30 naar het Sint-Claracollege. Om voldoende begeleiders en werkmateriaal te voorzien, zou het handig zijn om te weten hoeveel mensen er komen. Bedankt dus om je via onderstaande knop in te schrijven.

Op de hoogte blijven?

Surf dan regelmatig naar de webpagina over ons onderzoek 'Ruimte voor ondernemen in Arendonk'. Je kunt je daar ook inschrijven op een nieuwsbrief over dit onderzoek en het PRUP.

Organisator
Dienst Ruimtelijke Planning