Provincie lanceert droogtestrategie

publish date
25.06.2021

Om de impact van de toenemende droogte maar tegelijk ook de hevigere neerslag te beperken, maakt de provincie Antwerpen werk van een veerkrachtig watersysteem. De provincie neemt binnen haar bevoegdheden en expertise belangrijke maatregelen en kiest daarbij voor een proactief beleid met acties die op korte, middellange én lange termijn resultaten moeten leveren.

Liever proactief dan reactief

De afgelopen jaren werden we overvallen door lange periodes van droogte als gevolg van de klimaatverandering. Dat noopte de provincie tot het nemen van noodmaatregelen zoals een onttrekkingsverbod voor onbevaarbare waterlopen, een recreatieverbod bij aantreffen van blauwalgen, een rook- en vuurverbod in natuurgebieden en een spil- en sproeiverbod van leidingwater. Met deze maatregelen wou de overheid de risico’s voor het leefmilieu en de samenleving minimaliseren. Klimaatmodellen geven aan dat de kans op lange droge periodes, afgewisseld met felle zomeronweders, nog verder zal toenemen. Reactieve noodmaatregelen zullen in de toekomst niet langer volstaan en een proactief droogtebeleid dringt zich op.

Duurzaam watergebruik en klimaatbestendig watersysteem

Via acht strategische krachtlijnen gaat de provincie onder andere het watersysteem op haar grondgebied klimaatbestendig maken en het watergebruik verduurzamen. Vanuit haar rol als grootste waterloopbeheerder en als eigenaar van tientallen groen-, water- en recreatiedomeinen kan ze heel wat doeltreffende maatregelen nemen. Er worden ook samenwerkingsacties met andere actoren opgezet en lokale besturen gaan maximaal ondersteund worden. Specifieke aandachtspunten zijn de infiltratie van het hemelwater en het beschermen van valleigebieden. Daardoor krijgt het hemelwater meer kansen om te infiltreren ten voordele van het grondwater.

Met deze droogtestrategie geeft de provincie als bovenlokaal bestuur invulling aan de Blue Deal van minister Zuhal Demir. 

Droogtestrategie kort uitgelegd

Droogte- en hemelwatercoördinator Kris Huijskens gaf een woordje uitleg over de droogtestrategie op Radio 2. Dat interview kun je hier herbeluisteren.