Provincie Antwerpen gaat selectiever om met captatieverboden uit waterlopen

publish date
01.07.2019

Voortaan kan een captatieverbod uit onbevaarbare waterlopen in provincie Antwerpen afwijkend zijn per stroomgebied.

extreme droogte in 2018

Bij een captatieverbod is het verboden water te onttrekken uit de waterlopen. Zo'n verbod wordt ingesteld bij extreem droge omstandigheden, net zoals vorig jaar. 

Dit jaar kan er op sommige plaatsen voor het eerst ook versneld een captatieverbod afgekondigd worden. De provincie Antwerpen heeft daarvoor een selectie gemaakt van 15 stroomgebieden waar dit omwille van de hoge ecologische waarde noodzakelijk is. De provincie is de eerste waterbeheerder in ons land die dit doet. Na advies van de dienst Integraal Waterbeleid, kan de gouverneur dus voortaan via politiebesluit een verbod instellen voor één of meerdere afzonderlijke stroomgebieden.

Om de 15 kwetsbare stroomgebieden in kaart te brengen, baseerde provincie Antwerpen zich op Europese richtlijnen die onder meer de bescherming van zeldzame vissoorten zoals de rivierdonderpad, de beekprik en de kleine modderkruiper op het oog hebben. Door de extreme droogte komt immers de kwantiteit en de kwaliteit van het water in gedrang. De natuurlijke leefomgeving van veel planten en dieren wordt daardoor onherroepelijk aangetast.

De controleurs van de dienst Integraal Waterbeleid zullen het waterpeil op regelmatige basis evalueren. Wanneer het water onder een vooraf vastgelegde drempelwaarde zakt, kan de gouverneur een captatieverbod instellen. Dat is eerder een uitzonderlijke en reactieve maatregel. Als waterbeheerder wil de provincie vooral proactief bezig zijn met het beheersen van de waterproblematiek. Dit doet ze door waterlopen opnieuw te meanderen, valleigebieden op te waarderen en overstromingsgebieden aan te leggen.