Ook waterlopen van Baarle-Hertog nu onder provinciale hoede

publish date
24.05.2017

Baarle-Hertog draagt het beheer van haar onbevaarbare waterlopen aan de provincie over. Sinds de interne staatshervorming hebben 65 van de 70 Antwerpse gemeenten hun waterlopen aan de provincie overgedragen. 

De provincie is niet de enige waterloopbeheerder, maar wel de grootste. Ze beheert namelijk 2.400 km aan onbevaarbare waterlopen (de zogenaamde 2de categorie waterlopen). Het onderhoud van de waterlopen is belangrijk in de strijd tegen wateroverlast, overstroming en klimaatverandering. Sinds de provincie het beheer van de gemeentelijke waterlopen heeft overgenomen, is er minder versnippering en meer eenheid in het waterlopenbeheer. Onbevaarbare waterlopen stoppen immers niet aan gemeentelijke grenzen. Door de overdracht en het schaalvoordeel kan de provincie een efficiënt en duurzaam beheer voeren, met aandacht voor ruimte voor water. 

De deputatie gaf onlangs groen licht voor overname van de waterlopen van Baarle-Hertog. Zo komen er 4,6 km waterlopen bij de 2.400 km in provinciaal beheer. Ook de Vlaamse regering heeft de overdracht bekrachtigd. 

Waterlopenkaart Provincie Antwerpen
Nieuwe waterlopenkaart van de provincie Antwerpen