Ruimte voor water en natuur aan Wolzakkenleibeek

publish date
06.06.2016

De gemeente Putte werd in het verleden niet gespaard van wateroverlast. In januari van dit jaar nog veroorzaakte de Wolzakkenleibeek overstromingen in de straten Langendijk en Wolzakken. De provincie Antwerpen beheert deze waterloop en pakt de problemen aan door vanaf half juni op een terrein van 2ha een overstromingsgebied aan te leggen.

 

Planning van de werken

De werken zullen gefaseerd verlopen en enkele maanden in beslag nemen. De Wolzakkenleibeek zelf wordt gedeeltelijk in het overstromingsgebied verlegd. Aan de instroom plaatsen we een zandvang. Die belet dat het meegevoerde zand zich in het overstromingsgebied en verder stroomafwaarts verspreidt. Aan de uitstroom van het gebied komt er een knijpconstructie. Bij hevige regenval en hoge debieten loodst de knijp het water naar de overstromingszone. Zo voorkomen we dat er stroomafwaarts wateroverlast ontstaat. Het overstromingsgebied kan ongeveer 11.000 m³ water vasthouden. Met een deel van de afgegraven grond zal een ringdijk aangelegd worden. Wat de ecologische inrichting betreft, komen er in het gebied zelf een drietal amfibiepoelen en beplanten we de dijken met struikgewas en een aantal bomen.

Tijdens de werken is in de omliggende straten éénrichtingsverkeer van toepassing, zoals te zien is op onderstaand kaartje.

De werken worden uitgevoerd door aannemer Van Raak uit Ravels. De kostprijs van de werken wordt geraamd op 288.014,40 EUR. De uitvoeringstermijn bedraagt 80 werkdagen. 

Infovergadering

Op 6 juni 2016 organiseerde de provincie Antwerpen een infovergadering over de aanleg van het overstromingsgebied aan de Wolzakkenleibeek in Putte. De presentatie van de infovergadering kun je hieronder downloaden.

Met vragen of opmerkingen kun je terecht bij de verantwoordelijke van dit project.

Volgende van de detaillijst